Sanchez haalt opnieuw geen meerderheid in het Spaanse parlement


MADRID - Unidos Podemos steunt Sanchez niet als nieuwe minister-president. Daarmee stevent Spanje af op nieuwe verkiezingen. Na de laatste verkiezingen in april dit jaar is de zetelverdeling in het parlement als volgt: PSOE 123, PP 66, Cs 57, Unidos Podemos 42, Vox 24 en de resterende 38 zetels zijn verdeeld over 8 kleinere en merendeels regionale par­tijen.De vorming van een rechtse regering met Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) en Vox lag niet voor de hand omdat zij geen meerderheid in het parlement hebben (147 zetels totaal) en de Partido Popular bij de laatste verkiezingen zwaar verloren heeft. Het initiatief ligt dus bij Sanchez en zijn PSOE. PSOE en Unidas Podemos (links van de PSOE) hebben samen 165 zetels (123 + 42), ook geen meerderheid maar ruim voldoende om in een tweede stemronde de meerderheid te halen. De rechtse partijen hebben voor de stemming in het parlement al aangegeven unaniem 'No' te gaan stemmen op een regering Sanchez. De onderhandelingen de afgelopen maanden tussen PSOE en UP voor de vorming van een linkse regering verliepen stroef, met name op het gebied van de verdeling van ministersposten en de ministerskandidaten. PSOE en Unidas Podemos kwamen er niet uit en dit had tot gevolg dat op donderdag 25 juli de tweede stemronde ook geen nieuwe regering opleverde (124 'Si', 155 'No', 67 onthoudingen). Spanje zit dus nog steeds met een demissionair kabinet en de verhoudingen tussen de enige mogelijke kandida­ten om een meerderheid van stemmen te krijgen zijn nu ernstig bekoeld. De verwijten vliegen over en weer en velen verwachten dat PSOE en UP niet meer tot elkaar zullen komen. Pedro Sanchez heeft nog tot 23 september de tijd om een nieuwe regering te vormen anders volgen er nieuwe verkiezingen later dit jaar. Dit zou de vierde keer in vier jaar tijd zijn dat Spanjaarden naar de stembus moeten voor algemene verkiezingen.

Hommage aan basketbal-trainer in La Nucía


LA NUCÍA – Op 5 augustus aanstaande wordt in La Nucía een hommage georganiseerd aan de 90-jarige Pedro Ferrándiz.Deze uit Alicante afkomstige basketbaltrainer was tussen 1959 en 1975 trainer van de basketbalafdeling van Real Madrid en van het Spaans basketbalteam. Hij wordt gezien als één van de beste basketbaltrainers die Spanje ooit had. Daarom is er de documentaire ‘Pedro Ferrándiz, la leyenda’ gemaakt en deze documentaire wordt op 5 augustus in aanwezigheid van Ferrandiz gepresenteerd. Bij de hommage zal ook de huidige voorzitter van Real Madrid, Florentino Pérez, aanwezig zijn, en een aantal basketballers die Ferrándiz onder zijn hoede had.

Spanjaarden die terugkeerden uit Verenigd Koninkrijk willen opnieuw emigreren


SPANJE - Veel Spanjaarden die door de crisis gedwongen naar het Verenigd Koninkrijk zijn geëmigreerd en weer terugkeerden naar Spanje, willen opnieuw emigreren.Vanaf 2008, het begin van de economische crisis nam de emigratie van vooral jongeren en relatief hoog opgeleiden naar het VK sterk toe. Emigreerden in 2008 nog rond de 2.000 mensen per jaar van Spanje naar het VK, de laatste jaren gaat het om ruim 8.000 mensen. De remigratie, het aantal Spanjaarden dat terugkeerde naar Spanje uit het VK, steeg in diezelfde jaren van 1.000 naar rond de 3.000 per jaar. Vooral het missen van de familie en het geboorteland drijft de emigranten terug naar Spanje. Alleen, als deze relatief hoog opgeleiden, met hun opgedane werkervaring en kennis van de Engelse taal in Spanje op zoek gaan naar werk blijkt dit flink tegen te vallen. De teruggekeerde 'crisis-generatie' neemt waar dat de Spaanse arbeidsmarkt voor hen weinig veranderd is sinds 2008. Ondanks dat de werkloosheid in Spanje duidelijk is afgenomen, sluit het aanbod van werk kwalitatief gezien slecht aan bij de capaciteiten en wensen van de mensen die in het land terugkeren. Daar komt bij dat hen vaak tijdelijke contracten worden aangeboden. Een andere factor van belang is nog het salaris. De laatste jaren is het Britse gemiddeld jaarinkomen met 30 procent gestegen tot ruim 20.500 euro per jaar. Het Spaanse inkomen blijft daar flink bij achter met nauwelijks 14.795 euro bruto per jaar. Dit is ongeveer hetzelfde als in 2009 (14.795 Euro). Veel van de teruggekeerde Spanjaarden blijken dan ook opnieuw te willen emigreren naar het Verenigd Koninkrijk.

Daling huizenverkoop in Spanje met 12%


MADRID – In het tweede kwartaal van dit jaar is de verkoop van onroerend goed in Spanje gedaald met 12 procent.De belangrijkste factoren voor deze daling zijn de stijgende huizenprijzen, de nieuwe hypotheekwet en de politieke onzekerheid in het land dat nog steeds wacht op een nieuwe regering na de verkiezingen van eind april. Het laatste rapport van de FAI, de Spaanse federatie van makelaarsbedrijven, toont dat het aantal woningverkopen met 12 procent is gedaald in het tweede kwartaal van 2019 ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. Volgens de FAI gaat het hier om een conjunctuurverandering in de onroerendgoedmarkt die urgente maatregelen van de overheid vereist. Daarvoor is een nieuwe regering nodig die maatregelen neemt om een sector te beschermen waar het welzijn en het inkomen van veel families van afhankelijk is, aldus de FAI. De maatregelen zouden moeten bestaan uit het meer in evenwicht brengen van vraag en aanbod door juridische zekerheid te verbeteren, fiscale faciliteiten te verschaffen, de regelgeving rond aanschaf en (ver)huur te vereenvoudigen en het faciliteren van kredietverstrekking aan jongeren. Ook de vraag naar onroerend goed in Spanje onder buitenlanders is in de genoemde periode afgenomen. Voor het eerst sinds 2010 en het herstel van de woningverkoop aan buitenlanders, laat deze een dalende lijn zien. Het aantal geregistreerde wo­ningverkopen aan buitenlanders in het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg 16.331 tegen 16.833 in het eerste kwartaal van 2018, dat is een afname van 3%. Kopers uit het VK staan aan kop met 2.249, gevolgd door Frankrijk (1.232) en Duitsland (1.124). Bekeken per land was de grootste afname te zien vanuit Zweden (-35%), gevolgd door België, Duitsland, VK en Frankrijk. Dit zijn ook de landen van waaruit de meeste inte­resse bestaat voor onroerend goed aan de Spaanse kust. De afname in de vraag lijkt zodoende een ongunstig voorteken voor de vele bouwprojecten aan de verschillende Spaanse kusten.1 - 2 - 3 - 4 - 5