Testament in Spanje volgens Nederlands recht


 
VraagVóór zijn emigratie naar Spanje (1999) heeft mijn vader zijn testament hier in Nederland geactualiseerd. Mijn ouders hadden een huis in de buurt van Busot. Na het overlijden van mijn moeder is vader daar gaan wonen.Omdat hij nu tegen de negentig is stuurde hij mij zijn testament toe. Een artikel in jullie krant riep bij hem de vraag op, of hij “nog goed zat”. Op zijn verzoek heb ik een Nederlandse notaris geraadpleegd, die kon in de tekst geen rechtskeuze vaststellen.Op de vraag wat nu te doen kon de notaris mij niet antwoorden, nu de optie, om vader naar Nederland te laten reizen - ten gevolge van een mobiliteitspro­bleem- niet aan de orde komt. Omdat ik niet weet of deze vraag in uw rubriek voor antwoord in aanmer­king komt, waag ik het er op, zulks op advies van mijn vader. Ik dank u bij voorbaat voor een reactie.
 
AntwoordOverleg tussen u en uw vader kan ertoe leiden dat in samenspraak met de door u geraadpleegde notaris, een concept voor een testament opgesteld wordt dat voldoet aan de wensen van uw vader.Dus de Nederlandse notaris maakt een concept in de Nederlandse taal en wanneer uw vader tevreden is met de inhoud, laat hij de tekst in het Spaans vertalen en geeft het “eindproduct” tweetalig aan een notaris in Spanje af. Vóórdat hij dan voor de ondertekening ervan op kantoor kan komen, zullen hem nog enkele vragen gesteld worden.Het gaat om persoonlijke gegevens die in een Nederlands testament niet worden opgenomen en in een Spaans testament wel. Zo zullen bijvoorbeeld de eerste vóórnaam van de vader én van de moeder van uw vader deel uitmaken van de inhoud.Ook zullen de namen van zowel in leven zijnde, als mogelijk overleden kinderen, genoteerd worden.Mocht het uitsluitend om een “niet opgenomen rechtskeuze” gaan, dan kan de notaris in Nederland u een aanvullende clausule leveren, waarin die rechtskeuze verwoord wordt.
 
Wij stellen ons daarbij het volgende (bij wijze van voorbeeld) voor.“In aanvulling op het door mij gemaakte testament d.d. @@@ gepasseerd door notaris @@@@@@ in @@@@@ verklaar ik, dat Nederlands recht van toepassing is op de uitleg en op de afwikkeling van die door mij gemaakte wilsbeschikking. Overigens bevestig ik dat ik de inhoud van het hiervoor genoemde testament volledig bekrachtig”.In overleg met de notaris in Spanje dient er dan, indien uw vader de Spaanse taal niet beheerst, een vertaler bij het ondertekenen aanwezig te zijn. De zorgplicht van de Spaanse notaris verlangt dat de ondertekenaar van een wilsbeschikking, nauwkeurig op de hoogte is van de inhoud van het document.Bovendien is het raadzaam om het testament in overleg met de Spaanse notaris en de vertaler tweetalig op te stellen en er in op te nemen, dat in geval van verschil in interpretatie, de Nederlandse tekst prevaleert. Na de ondertekening door uw vader en de notaris is het euvel opgelost.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht in Spanje te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Testament in Spanje volgens Nederlands recht


 
VraagVóór zijn emigratie naar Spanje (1999) heeft mijn vader zijn testament hier in Nederland geactualiseerd. Mijn ouders hadden een huis in de buurt van Busot. Na het overlijden van mijn moeder is vader daar gaan wonen.Omdat hij nu tegen de negentig is stuurde hij mij zijn testament toe. Een artikel in jullie krant riep bij hem de vraag op, of hij “nog goed zat”. Op zijn verzoek heb ik een Nederlandse notaris geraadpleegd, die kon in de tekst geen rechtskeuze vaststellen.Op de vraag wat nu te doen kon de notaris mij niet antwoorden, nu de optie, om vader naar Nederland te laten reizen - ten gevolge van een mobiliteitspro­bleem- niet aan de orde komt. Omdat ik niet weet of deze vraag in uw rubriek voor antwoord in aanmer­king komt, waag ik het er op, zulks op advies van mijn vader. Ik dank u bij voorbaat voor een reactie.
 
AntwoordOverleg tussen u en uw vader kan ertoe leiden dat in samenspraak met de door u geraadpleegde notaris, een concept voor een testament opgesteld wordt dat voldoet aan de wensen van uw vader.Dus de Nederlandse notaris maakt een concept in de Nederlandse taal en wanneer uw vader tevreden is met de inhoud, laat hij de tekst in het Spaans vertalen en geeft het “eindproduct” tweetalig aan een notaris in Spanje af. Vóórdat hij dan voor de ondertekening ervan op kantoor kan komen, zullen hem nog enkele vragen gesteld worden.Het gaat om persoonlijke gegevens die in een Nederlands testament niet worden opgenomen en in een Spaans testament wel. Zo zullen bijvoorbeeld de eerste vóórnaam van de vader én van de moeder van uw vader deel uitmaken van de inhoud.Ook zullen de namen van zowel in leven zijnde, als mogelijk overleden kinderen, genoteerd worden.Mocht het uitsluitend om een “niet opgenomen rechtskeuze” gaan, dan kan de notaris in Nederland u een aanvullende clausule leveren, waarin die rechtskeuze verwoord wordt.
 
Wij stellen ons daarbij het volgende (bij wijze van voorbeeld) voor.“In aanvulling op het door mij gemaakte testament d.d. @@@ gepasseerd door notaris @@@@@@ in @@@@@ verklaar ik, dat Nederlands recht van toepassing is op de uitleg en op de afwikkeling van die door mij gemaakte wilsbeschikking. Overigens bevestig ik dat ik de inhoud van het hiervoor genoemde testament volledig bekrachtig”.In overleg met de notaris in Spanje dient er dan, indien uw vader de Spaanse taal niet beheerst, een vertaler bij het ondertekenen aanwezig te zijn. De zorgplicht van de Spaanse notaris verlangt dat de ondertekenaar van een wilsbeschikking, nauwkeurig op de hoogte is van de inhoud van het document.Bovendien is het raadzaam om het testament in overleg met de Spaanse notaris en de vertaler tweetalig op te stellen en er in op te nemen, dat in geval van verschil in interpretatie, de Nederlandse tekst prevaleert. Na de ondertekening door uw vader en de notaris is het euvel opgelost.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht in Spanje te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com