In codicil over geld beschikken?


 
VraagOp internet las ik dat ik in een codicil geen geld kan nalaten aan eventuele erfgenamen, klopt dit en hoe kan ik het dan regelen. Wij hebben een Spaans testament waarin we van elkaar erven maar ik zou graag mijn neef en nicht wat geld nalaten en dacht dat via een codicil te doen! Ook hebben we een Nederlands testament voor het geval dat we tegelijk overlijden, in het Spaanse wordt daar ook naar verwezen. In het Spaanse is opgenomen naar Nederlands recht! Ja we lezen Uw rubriek goed! Wij zijn resident in Spanje. Hebben geen kinderen en hopen nog lang te leven! Dank voor uw moeite om ons te antwoorden.
 
AntwoordJa, u leest de stukjes goed en daar worden wij heel blij van!Waar we toch nog vraagtekens bij zetten is het gegeven, dat u twee testamenten hebt, dus ieder van u beiden één in Nederland en één in Spanje. Op zich leidt deze combinatie zeer frequent tot conflicten bij de uitleg, na een overlijden dus, de synchronisatie ontbreekt nogal eens!Per definitie zijn de te maken kosten na het overlijden hoger, omdat het Spaanse testament in het Nederlands vertaald dient te worden. De notaris in Nederland, die uitge­nodigd wordt een “Verklaring van Erfrecht” af te geven, kan niet geacht worden de Spaanse taal te beheersen.Er is vandaag bijna geen motief denkbaar dat zou leiden tot het advies om in twee landen, dus naast elkaar bestaande testamenten, te maken.
 
Omdat u voornemens bent enkele schenkingen te doen na uw overlijden is dit misschien het uitgelezen moment voor u, om allebei één nieuw testament te maken.Wij raden u aan dit bij een Nederlandse notaris te doen. Dit is logisch, nu u - zeer terecht - voor Nederlands recht kiest.Omdat in een codicil inderdaad niet over geld kan worden beschikt, opent zich de mogelijkheid, die geldsommen, in de vorm van legaten in het testament op te nemen.Hoewel dit afhankelijk is van de materiële omstandigheden na het eerste overlijden, geven wij u ongevraagd nog in overweging om die geldlegaten uit te doen betalen ná het overlijden van de langstlevende van u beiden. Ook verdient het aanbeveling om ná het tweede overlijden een executeur te benoemen. Een executeur kan niet (meer) in een codicil benoemd worden.Uw wens tenslotte, om nog lang te leven, delen wij volledig.
 
Ed Richelle -Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft:email:? erfrechtdeweek@gmail.com
 

Oudere alleenstaande zonder testament


 
VraagEen korte introductie is op zijn plaats om u duidelijk te maken waar mijn vraag om gaat. Ik ben de jongste zoon uit een gezin met vier kinderen. Mijn moeder is zeventien jaar geleden overleden. Mijn vader (89) leeft nog. Hij woont al jaren in Altea la Vieja (Spanje) en is eigenaar van de wo­ning, waar hij in woont. Na het overlijden van moeder is haar helft automatisch naar hem overgegaan. Hoewel vader nog flink is, maken wij ons zorgen over de nabije toekomst. Mogelijk heeft hij niets geregeld, want “als ik dood ben, mogen jullie alles hebben”. We weten zelfs niet of hij een testament heeft. Na enig aandringen –hij leest uw rubriek- heeft hij toegestemd, dat we de vraag aan u voorleggen, mits een en ander volstrekt anoniem gaat. Hij bezit een huis in Spanje, waarde 400.000,-.€ en nog eens eenzelfde bedrag is belegd bij een bank in Nederland.
 
AntwoordTenaamstelling van de woning in AlteaWij gaan er voor de goede orde van uit dat uw vader, na het overlijden van uw moe­der krachtens een Spaanse notariële akte van "aanvaarding van nalatenschap" de wo­ning in Altea op zijn eigen naam "overgeschreven" heeft. U kunt dit eenvoudig (laten) controleren door een uittreksel te vragen bij het “Registro de la Propiedad”.
 
TestamentWe sluiten niet helemaal uit dat, wanneer uw vader zonder een testament gemaakt te hebben zou overlijden, alles op z’n pootjes terecht komt. De kans dat hij nooit een wilsbeschikking maakte, achten we klein. Met name omdat, na het overlijden van uw moeder, haar deel in de woning aan hem toegedeeld is. Die toedeling aan hem kan vrijwel uitsluitend, conform een door uw moeder gemaakt testament, uitgevoerd zijn. Vervolgens is het dan waarschijnlijk dat uw ouders beiden een testament maakten. Om te voorkomen dat er in een onbekend testament toch nog zaken staan, die in de toekomst tot complicaties leiden, raden wij uw vader dringend aan een testament te maken. Indien hij de Spaanse taal beheerst mag dat in het Spaans. Het is alleen wél van belang dat hij een keuze voor Nederlands erfrecht maakt.
 
VolmachtIndien uw vader eenmaal de gang naar de notaris vindt, kan hij nog overwegen om een of meerdere machtigingen (aan een of meerdere kinderen of derden) te geven. De inhoud kan bevoegdheden betreffen als het uitvoeren van “administratieve handelingen, bankinterventies” etc. Het “oprekken” van de machtiging bijvoorbeeld met “beschikken, verkopen” etc. kan natuur­lijk ook. Uw vader kan dat met de notaris bespreken en vastleggen. Eventueel mag hij ervoor kiezen dat die machtiging op een door hem te bepalen moment pas in de toekomst ingaat. Een veel voorkomend voorbeeld van een toekomstig moment is “opname in een geriatrische inrichting/verpleeghuis” of wanneer hij wilsonbekwaam zou worden.
 

Ed Richelle - Servitur sl Edif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.

Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com