Vordering wegens overbedeling en verkoop huis in Spanje


 
VraagMijn ouders zijn samen in 1987 in Spanje gaan wonen, ze kochten een huis in Denia. Toen vader in 2002 overleed, ging het huis naar moeder. Beide kinderen (mijn zus en ik zelf) waren gerechtigd tot een vordering op de erfenis. Omdat er in Nederland geen erfbelasting betaald werd, kreeg moeder het hele huis op haar naam. In het Nederlandse testament van vader stond: “Echtgenote is enig erfgenaam, de andere erfgenamen hebben recht op een vordering ter grootte van hun legitieme portie”.Moeder woont nog steeds in Denia. Ze is 90 en heeft genoeg van Spanje. Ze wil het (nu) zeer courante huis verkopen en het geld zo veel mogelijk onder haar twee dochters verdelen, ze heeft zelf een heel goed pensioen. Onze notaris in Nederland weet, hoe de vork hier aan de steel zit, maar ter zake van Spanje is hij onkundig. Met name is het van belang hoe de Spaanse fiscus naar de verdeling van het geld –na verkoop van de woning- en de eventuele schenking kijkt. Kunt u ons de weg wijzen? Bij voorbaat dank.
 
AntwoordUitsluitend met het oog op de belastingconsequenties raden wij uw moeder aan het volgende traject te bewandelen.• Fiscaal ingezetene in Denia, met domicilie in de eigen woning blijven, tot en met de dag, waarop de notariële verkoopakte (escritura de compra-venta) ten kantore van de Spaanse notaris getekend wordt.• De opbrengst van de verkoop overboeken naar haar eigen rekening bij een bank in Nederland.• Die opbrengst vervolgens in gelijke delen (wanneer dat haar wens is) aan de twee dochters doen toekomen.
 
De bedragen die op deze wijze aan u en uw zuster overgemaakt worden, kunnen als volgt omschreven worden:Bedrag A -overeenkomend met *2/9e deel van de omvang van de netto nalatenschap van uw in 2002 overleden vader wordt betaald onder het hoofd:Uitbetaling vordering wegens overbedeling nalatenschap van.......(uw vader)”Bedrag B –zijnde het restant “Betaling wegens schenking van niet-ingezetene (uw moeder)”.
 
Dus indien het netto saldo van de nalatenschap van uw vader 90.000,-.€ bedroeg, hebben uw zuster en u ieder een vordering van *2/9e deel. *Dit was de omvang van de legitieme vóór 1/1/2003, dus in dit geval 20.000,-.€ per hoofd.
 
ConclusieDoor dit traject te volgen zijn alle genoemde betalingen vrij van schenkings- en/of erfbelasting, zowel in Spanje als in Nederland.
 
Opmerkingen- We sluiten niet uit dat er nog een rentebepaling in het testament van uw vader opgenomen werd. Vraagt u uw notaris dat te controleren, dit kan van invloed zijn op de omvang van “Bedrag A”.- Indien uw moeder, binnen 6 maanden na schenking van “Bedrag B” in Nederland zou gaan wonen en ook binnen die periode zou overlijden, kan de Nederlandse fiscus alsnog de schenkingen onder “Bedrag B” belasten.
 
TenslotteIndien uw moeder, bij verkoop van de woning in Spanje, geen ingezetene meer is in Spanje, dus indien ze vóór dat tijdstip remigreert naar Nederland, treden de volgende (extra) heffingen op:a. Vermogenswinstbelasting in Spanje, deel uitmakend van de IRPF (niet ingezetenen) ten gevolge van de verkoop van het huis.b. Schenkingsbelasting in Nederland met het oog op de schenkingen onder “Bedrag B”.
 
Ed Richelle - Servitur sl Edif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com