Beleggen als Warren Buffett


 
De 86-jarige Warren Buffett wordt gezien als één van de grootste en beste beleggers uit de geschiedenis van de beurs. Dat hij succesvol is kan wel objectief worden vastgesteld, zijn vermogen wordt geschat op zo’n 60 miljard dollar, voornamelijk verdiend met beleggen. Zijn trouwe volgelingen zullen ook niet te klagen hebben; wie in 1965 10.000 dollar had geïnvesteerd in zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway zou nu ruim 50 miljoen dollar bezitten. Ook de laatste tien jaar presteert het fonds uitstekend; het gemiddeld rendement ligt op bijna 11 procent per jaar. Een koopje is het niet, je betaalt zo’n 255.000 US$ per aandeel. Gelukkig is er ook een gesplitste versie beursgenoteerd, die kost 170 dollar met nagenoeg hetzelfde historische rendement.Buffetts leermeester was Benjamin Graham, de gerenommeerde professor die Warren Buffett veel geleerd heeft over waardebeleggen. Reeds in 1934 was Graham medepublicist van het boek Security Analysis, waarin hij het verschil beschreef tussen lange termijnbeleggen en speculeren. Nog steeds zijn er genoeg investeerders te vinden die hun beleggingsbeleid baseren op de grondregels uit dit boek en Buffett is er daarvan één.
 
Warren Buffett had een paar vuistregels bij zijn investeringsbeslissingen: hij keek of het betreffende bedrijf financieel gezond was, met weinig tot geen schulden. Veel en constante omzet, goede markpositie en niet afhankelijk van één bestuurder. Buffett moest het bedrijf kunnen begrijpen. Daarmee heeft Berkshire Hathaway 27 miljard US$ belegd in Kraft Heinz, recentelijk in het nieuws vanwege de overnamepoging op Unilever. Verder 27 miljard US$ in de financiële dienstverlener Wells Fargo & Co, 18,5 miljard US$ in Apple en 18 miljard US$ in Coca-Cola. De beleggingsportefeuille bestaat verder voor 70 miljard US$ in een veertigtal andere bedrijven.
 
Opmerkelijk is dat het leeuwendeel van de beleggingsportefeuille van Buffett is opgebouwd uit Amerikaanse bedrijven. Het lijkt wel een particuliere belegger! Die staan er ook om bekend voornamelijk te kopen op hun thuismarkt en te weinig spreiding aan te brengen. Waarom doet Buffett dit ook op deze manier en gaat het bij hem wel goed?Belangrijkste reden is dat hij zijn analyses goed doet, investeert in grote bedrijven die wereldwijd opereren (indirect heeft Buffett daarmee dan toch zijn geografische spreiding) en de aandelen heel lang in portefeuille houdt. Zo houdt hij zijn beleggingsportefeuille overzichtelijk. De meeste door Buffett gekozen Amerikaanse bedrijven zijn sowieso toonaangevend en veel gezocht door beleggers uit alle hoeken van de wereld. Dat kan je van veel AEX-aandelen helaas niet zeggen.
 
Hans TielkemeijerDirecteur Darion Wealth Management
 
Telefoon 0031 – 10 20 40 560,Jos Sieverding: 0034 606 350 035Reageren op dit artikel?hans.tielkemeijer@darionwm.com
 
De informatie in deze column is bedoeld voor educatieve doeleinden en geen professioneel beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
 

Echtpaar zonder kinderen en Spaans erfrecht


 
VraagRegelmatig lezen wij uw stukjes in “de Week” en we willen ook een vraag stellen. “Wij” zijn een echtpaar zonder kinderen. Zowel de moeder van mijn man als mijn moeder zijn in leven. Toen we ongeveer vijf jaar geleden uit Nederland vertrokken om in Spanje te komen wonen, hadden we geen testament. Dat was overbodig, zei “men”.In Spanje bezitten we een huis en er staat een flink bedrag op de bank.In Nederland houden we een lopende rekening aan voor pensioenen en abonnementen. Nu we regelmatig teksten lezen over “erven” rijst de vraag of we iets dienen te ondernemen met het oog op de toekomst. Indien u meer informatie van ons wenst is dat geen enkel probleem.
 
Wij zijn van mening, dat meer echtparen in dezelfde of in een vergelijkbare situatie verkeren, dus stellen wij publicatie op prijs.
 
AntwoordIndien u niets onderneemt, zal dus blijken dat na het overlijden van de eerste van u en uw echtgenoot, geen testament aangetroffen wordt. We spreken dan van een “ab-intestaat” nalatenschap. (gestorvene zonder testament).
 
Vervolgens wordt vastgesteld dat overledene in Spanje zijn/haar normale woon- en verblijfplaats had, ten gevolge waarvan Spaans (erf)recht van toepassing is op de verdeling van de goederen.En nu de verrassing. Indien de moeder van die (eerst)overledene nog in leven is, is zij gerechtigd tot een legitieme portie, overeenkomend met het vruchtgebruik ten laste van de helft van de nalatenschap.Spanje kent nog steeds een legitieme portie ten gunste van beide of één van beide (in leven zijnde) ouders, wanneer er geen afstammelingen in de nalatenschap opkomen. Dus wanneer de overledene geen kinderen en/of kleinkinderen nalaat.
 
Nederland kende in het verleden, ook onder vergelijkbare omstandigheden, een “wettelijk erfdeel” aan ouders toe, maar die bepaling werd reeds in de vorige eeuw overboord gezet. Indien u wenst te voorkomen dat een ouder - bij in leven zijn- deelt ná het eerste overlijden, kan dat alleen door het maken van een wilsbeschikking (testament).
 
Ons advies aan u luidt derhalve dat u, in overleg met een Nederlandse notaris, beiden een testament maakt.Het belangrijkste inhoudelijke aspect is: “uitdrukkelijke rechtskeuze voor Nederlands recht”.
 
Voorts berichten wij u dat wanneer de eerste van u beiden overlijdt op een moment dat u langer dan tien jaar (aaneengesloten) in Nederland uitgeschreven bent, de langstlevende in Spanje erfbelasting betaalt met betrekking tot de toename van het wereldvermogen. Echter, Nederland heft na die tien jaar niet meer.
 
Indien langstlevende vervolgens in Spanje blijft wonen doet hij/zij er goed aan de ­liquiditeiten maximaal buiten Spanje te deponeren.
 
De erfgenamen van langstlevende betalen over die tegoeden, wanneer ze buiten Spanje woonachtig zijn, geen erfbelasting.
 
Ed Richelle - Servitur sl
 
Edif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft:email:?erfrechtdeweek@gmail.com