Verkoop van woning na overlijden van beide ouders


 
VraagVorig jaar is mijn moeder overleden, ze was bijna 10 jaar weduwe en woonde in Nederland. Van een notaris in Nederland heb ik een “Erfrechtverklaring” gekregen, met een vertaling ervan in het Spaans. We zijn met vijf kinderen, waarvan er een in Canada woont en vier in Nederland. Om onderling te beslissen, wat te doen met het huis in Begur (vlak bij de grens met Frankrijk) hebben we na intensief beraad een goede oplossing gevonden. Dus met machtigingen en andere documenten ging ik opgewekt -een vakantieweek opofferend- naar een notaris in Rosas, om daar de zaken “even te regelen”. (Ik spreek Spaans, maar sinds vorige week voor mijn gevoel nog maar een héél klein beetje!) Mis dus. Het huis staat op naam van mijn vader en mijn moeder. Na de dood van pa is er blijkbaar niets in Spanje ondernomen. Bovendien zijn onze sofinummers niet geldig in Spanje. Onverrichter zake ben ik -flink gefrustreerd- terug in Nederland. Kunt u mij zeggen wat ik dien te ondernemen, om het huis zo te beschrijven dat we het kunnen verkopen. Een makelaar lachte me uit, toen ik probeerde het te koop aan te bieden. “Een buitenlandse erfenis, daar wilde hij niets van weten”. Ik ben benieuwd of u iets kunt rechtzetten of toevoegen.
 
AntwoordErvan uitgaande dat uw vader in zijn testament alle bezittingen aan uw moeder toegedeeld had, is de veronderstelling logisch dat de woning in Spanje na het overlijden van uw vader op naam van uw moeder overgeschreven werd. Dat is blijkbaar niet gebeurd. Het is nu zo, dat ongeveer dezelfde papieren, die u nu in bezit heeft, en die betrekking hebben op de nalatenschap van uw recent overleden moeder, ook vereist zijn met betrekking tot de erfenis van uw vader. Wij raden u aan om aan uw Nederlandse notaris te vragen een nieuwe “Verklaring van Erfrecht” op te stellen, die betrekking heeft op de twee nalatenschappen. Daarmede bereikt u mogelijk (afhankelijk van de inhoud van het testament van uw vader) dat voor fiscale doeleinden (in Spanje), de vijf kinderen 10 jaar geleden 5/12e deel van het huis geërfd hebben en nu dus het resterende 7/12e deel. Dit kan interessant zijn omdat “de Canadees” in uw midden veel lagere vrijstellingen ge­niet voor de successiebelasting in Spanje dan de overige vier kinderen. Wanneer aangifte voor de successie in Spanje, ná vier en een half jaar na het overlijden plaatsvindt, is het recht van de fiscus om te heffen verjaard. Dus indien u al vanaf het overlijden van uw vader mede-eigenaar van de woning was, is dat aandeel niet belastbaar voor de erfbelasting. De machtigingen waar u over beschikt, dienen helaas opnieuw gemaakt te worden. Bovendien heeft elke verkrijger (ieder van de kinderen) een Spaans fiscaal nummer nodig, het zgn. NIE. Denkt u er tenslotte aan om ook de banktegoeden in Spanje, om exact te zijn “de saldi op de dag van overlijden” van zowel uw vader als van uw moeder” in de aangifte mee te nemen. Pas wanneer u de nota­riële akte van aanvaarding en aangifte bij een Spaanse notaris getekend heeft, mag u aan verkopen denken. Het leveren van het huis, dus de notariële akte van koop en verkoop tekenen, kan eerst wanneer de woning in Begur ingeschreven is op de vijf erfgenamen.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esIndien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com
 

Verkoop van woning na overlijden van beide ouders


 
VraagVorig jaar is mijn moeder overleden, ze was bijna 10 jaar weduwe en woonde in Nederland. Van een notaris in Nederland heb ik een “Erfrechtverklaring” gekregen, met een vertaling ervan in het Spaans. We zijn met vijf kinderen, waarvan er een in Canada woont en vier in Nederland. Om onderling te beslissen, wat te doen met het huis in Begur (vlak bij de grens met Frankrijk) hebben we na intensief beraad een goede oplossing gevonden. Dus met machtigingen en andere documenten ging ik opgewekt -een vakantieweek opofferend- naar een notaris in Rosas, om daar de zaken “even te regelen”. (Ik spreek Spaans, maar sinds vorige week voor mijn gevoel nog maar een héél klein beetje!) Mis dus. Het huis staat op naam van mijn vader en mijn moeder. Na de dood van pa is er blijkbaar niets in Spanje ondernomen. Bovendien zijn onze sofinummers niet geldig in Spanje. Onverrichter zake ben ik -flink gefrustreerd- terug in Nederland. Kunt u mij zeggen wat ik dien te ondernemen, om het huis zo te beschrijven dat we het kunnen verkopen. Een makelaar lachte me uit, toen ik probeerde het te koop aan te bieden. “Een buitenlandse erfenis, daar wilde hij niets van weten”. Ik ben benieuwd of u iets kunt rechtzetten of toevoegen.
 
AntwoordErvan uitgaande dat uw vader in zijn testament alle bezittingen aan uw moeder toegedeeld had, is de veronderstelling logisch dat de woning in Spanje na het overlijden van uw vader op naam van uw moeder overgeschreven werd. Dat is blijkbaar niet gebeurd. Het is nu zo, dat ongeveer dezelfde papieren, die u nu in bezit heeft, en die betrekking hebben op de nalatenschap van uw recent overleden moeder, ook vereist zijn met betrekking tot de erfenis van uw vader. Wij raden u aan om aan uw Nederlandse notaris te vragen een nieuwe “Verklaring van Erfrecht” op te stellen, die betrekking heeft op de twee nalatenschappen. Daarmede bereikt u mogelijk (afhankelijk van de inhoud van het testament van uw vader) dat voor fiscale doeleinden (in Spanje), de vijf kinderen 10 jaar geleden 5/12e deel van het huis geërfd hebben en nu dus het resterende 7/12e deel. Dit kan interessant zijn omdat “de Canadees” in uw midden veel lagere vrijstellingen ge­niet voor de successiebelasting in Spanje dan de overige vier kinderen. Wanneer aangifte voor de successie in Spanje, ná vier en een half jaar na het overlijden plaatsvindt, is het recht van de fiscus om te heffen verjaard. Dus indien u al vanaf het overlijden van uw vader mede-eigenaar van de woning was, is dat aandeel niet belastbaar voor de erfbelasting. De machtigingen waar u over beschikt, dienen helaas opnieuw gemaakt te worden. Bovendien heeft elke verkrijger (ieder van de kinderen) een Spaans fiscaal nummer nodig, het zgn. NIE. Denkt u er tenslotte aan om ook de banktegoeden in Spanje, om exact te zijn “de saldi op de dag van overlijden” van zowel uw vader als van uw moeder” in de aangifte mee te nemen. Pas wanneer u de nota­riële akte van aanvaarding en aangifte bij een Spaanse notaris getekend heeft, mag u aan verkopen denken. Het leveren van het huis, dus de notariële akte van koop en verkoop tekenen, kan eerst wanneer de woning in Begur ingeschreven is op de vijf erfgenamen.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esIndien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com