En/Of rekening van overledene bij bank in Spanje, die niet meer bestaat


 
VraagIn de erfenis van mijn in mei van dit jaar overleden vader komt een bankrekening in Las Palmas voor, waarop hij samen met mevrouw X een tegoed heeft. Elf jaar geleden woonde vader in Las Palmas, hij had toen een relatie met de Nederlandse dame in kwestie. Zover ik na kan gaan zijn ze niet vriendschappelijk uit elkaar gegaan, waarna de vrouw is overleden en vader naar Nederland remigreerde. Als enig erfgenaam van mijn vader wil ik over het tegoed bij de bank kunnen beschikken, maar de bank is blijkbaar geabsorbeerd door een andere bank. Het appartement, dat vader op de Canarische Eilanden had, was vóór zijn vertrek verkocht. Mijn vraag is dus hoe ik de beschikking krijg over het geld op de bankrekening.
 
AntwoordEen bank zal (uit eigenbelang) niet spontaan meewerken, wanneer u over 50% van het tegoed van een banksaldo zou willen beschikken. Voor het hele saldo komt u niet in aanmerking, tenzij ......... de partner van uw vader u als erfgenaam benoemd heeft of, ook mogelijk, als plaatsvervanger van uw vader.Wij raden u aan uit te zoeken, wie de erfgenamen van de “vriendin van uw vader” zijn. Het niet meer bestaan van de bank, is in de praktijk geen obstakel. Elke notaris in Spanje (maar ook elke bank) kan u informeren welke bank de financiële instelling waar uw vader mee werkte, heeft overgenomen. Om de bankrekening op te heffen, dient vastgesteld te worden wie de rechtsopvolgers van de rekeninghouders zijn. Het gaat om de erfgenamen van uw vader (dat bent u) en van mevrouw X.Stel dat X één erfgenaam heeft, dan gaat u tezamen met die erfgenaam naar de bank, waar de rekening nu loopt. U vraagt daar, ondersteund door een “Verklaring van Erfrecht” (het notariële document waarmee u uw erfgenaamschap bewijst) een saldo-certificaat aan, op de dag van overlijden van mevrouw X en op de dag van overlijden van uw vader.
 
Zodra u over die gegevens beschikt, stelt u zich in verbinding met een Spaanse notaris samen met de andere erfgenaam, en tekent daar een akte van aanvaarding van nalatenschap. Die akte houdt tevens de “aangifte voor de successie” in Spanje” in.
 
Na betaling van eventuele successiebelasting gaat u met het betaalbewijs terug naar de bank. Van nu af mag u over het saldo beschikken. Dat de bank dan alsnog alles in het werk stelt om het uitbetalen te vertragen is helaas een teken van deze tijd, maar de erfgenaam van X en u mogen samen, ieder voor de helft, het aanwezige tegoed opeisen.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com