Toedeling na echtscheiding én overlijden


 
VraagTwee jaar geleden zijn mijn ouders (zestigers) gescheiden. Een huis in Spanje werd toegedeeld aan mijn vader. Nu is mijn vader in september overleden terwijl het huis in de boeken in Spanje (bij het kadaster en bij de SUMA) nog op beider naam staat.We zijn met vier kinderen tezamen erfgenaam van vader. Moeder is bereid mee te werken. Het is noodzakelijk, het huis zo spoedig mogelijk te verkopen, dus we willen alles in het werk stellen om op zo kort mogelijke termijn alles te regelen. De waarde van het huis is 150.000,- euro. Ik kan als vertegenwoordiger van de vier kinderen naar Spanje komen, maar heb geen tijd van links (de kastjes) naar rechts (de muren) te gaan en zonder iets bereikt te hebben terug naar Nederland te keren. Graag luister ik, mede namens mijn drie zusters, naar uw advies. (Onze notaris wees ons op uw rubriek en vertelde dat dit advies gratis is!).
 
AntwoordInderdaad gaat niet alleen de zon in Spanje gratis op, maar is onze medewerking aan deze rubriek ook gratis! Het verschil zit in “dagelijks” en “wekelijks”.Wij veronderstellen met het oog op de beantwoording dat:- Uw ouders zowel in 2015 als tijdens het overlijden van uw vader in Nederland woonachtig waren.- De vier kinderen van uw vader zijn enige legitimarissen én alle vier meerderjarig zijn.- De woning in Spanje in de Comunidad Valenciana gelegen is.
 
De volgende stukken zijn nodig:a. Het echtscheidingsvonnis van uw ouders met de akte van verdeling. In deze akte, voorzien van een apostille en een vertaling in het Spaans, komt duidelijk tot uiting dat de woning in Spanje aan uw vader toegedeeld werd.b. De vier erfgenamen hebben een Spaans fiscaal nummer (NIE) nodig.c. Een uittreksel van het eigendomsregister (Registro de la Propiedad) in Spanje, waarin bevestig wordt dat de woning geregistreerd staat op naam van uw beide ouders, resp. hun goederengemeenschap.d. Een bevestiging uit het “Centraal Testamenten Register” (CTR) in Madrid, dat uw vader geen testament in Spanje maakte.e. Een door de Nederlandse notaris afgegeven “verklaring van erfrecht”. Hierin staat dat de vier kinderen tezamen en voor gelijke delen erfgenaam zijn.f. Een machtiging (uitgebreide boedelvolmacht van uw drie zusters aan u) met o.m. de bevoegdheid te “beschikken, te verkopen etc.” Dit is nodig om in Spanje zowel de correctie in het eigendomsregister, als de aanvaarding van de nalatenschap/annex aangifte successiebelasting en de daarop volgende verkoop te kunnen regelen.g. Bewijsstukken inzake het dagsaldo op de bankrekening van uw vader (in Spanje) en eventueel documenten ter zake van andere vermogensbestanddelen, die deel uitmaken van de nalatenschap. (Bijvoorbeeld: auto, golf-aandeel, aanlegplaats in een jachthaven etc.)Voorzien van die stukken bezoekt u een (willekeurig door u te kiezen) notaris in Spanje. U tekent in Spanje vervolgens een “Escritura de division de una comunidad conyugal y posterior aceptación de herencia”. Deze akte is tevens de aangifte voor de successie. Nadat de belastingdienst een stempel “exento” (= vrijgesteld) heeft toegevoegd (in de Comunidad Valenciana geniet elk kind een vrijstelling van 100.000,-.€) zal de gemeente van u nog “plus-valía” belasting heffen Tenslotte, waar het u allemaal om te doen is, zal het eigendomsregister de woning, aan de vier erfgenamen toegedeeld, als zodanig in de boeken opnemen. Hierna is de verkoop van het huis mogelijk.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com
 

Toedeling na echtscheiding én overlijden


 
VraagTwee jaar geleden zijn mijn ouders (zestigers) gescheiden. Een huis in Spanje werd toegedeeld aan mijn vader. Nu is mijn vader in september overleden terwijl het huis in de boeken in Spanje (bij het kadaster en bij de SUMA) nog op beider naam staat.We zijn met vier kinderen tezamen erfgenaam van vader. Moeder is bereid mee te werken. Het is noodzakelijk, het huis zo spoedig mogelijk te verkopen, dus we willen alles in het werk stellen om op zo kort mogelijke termijn alles te regelen. De waarde van het huis is 150.000,- euro. Ik kan als vertegenwoordiger van de vier kinderen naar Spanje komen, maar heb geen tijd van links (de kastjes) naar rechts (de muren) te gaan en zonder iets bereikt te hebben terug naar Nederland te keren. Graag luister ik, mede namens mijn drie zusters, naar uw advies. (Onze notaris wees ons op uw rubriek en vertelde dat dit advies gratis is!).
 
AntwoordInderdaad gaat niet alleen de zon in Spanje gratis op, maar is onze medewerking aan deze rubriek ook gratis! Het verschil zit in “dagelijks” en “wekelijks”.Wij veronderstellen met het oog op de beantwoording dat:- Uw ouders zowel in 2015 als tijdens het overlijden van uw vader in Nederland woonachtig waren.- De vier kinderen van uw vader zijn enige legitimarissen én alle vier meerderjarig zijn.- De woning in Spanje in de Comunidad Valenciana gelegen is.
 
De volgende stukken zijn nodig:a. Het echtscheidingsvonnis van uw ouders met de akte van verdeling. In deze akte, voorzien van een apostille en een vertaling in het Spaans, komt duidelijk tot uiting dat de woning in Spanje aan uw vader toegedeeld werd.b. De vier erfgenamen hebben een Spaans fiscaal nummer (NIE) nodig.c. Een uittreksel van het eigendomsregister (Registro de la Propiedad) in Spanje, waarin bevestig wordt dat de woning geregistreerd staat op naam van uw beide ouders, resp. hun goederengemeenschap.d. Een bevestiging uit het “Centraal Testamenten Register” (CTR) in Madrid, dat uw vader geen testament in Spanje maakte.e. Een door de Nederlandse notaris afgegeven “verklaring van erfrecht”. Hierin staat dat de vier kinderen tezamen en voor gelijke delen erfgenaam zijn.f. Een machtiging (uitgebreide boedelvolmacht van uw drie zusters aan u) met o.m. de bevoegdheid te “beschikken, te verkopen etc.” Dit is nodig om in Spanje zowel de correctie in het eigendomsregister, als de aanvaarding van de nalatenschap/annex aangifte successiebelasting en de daarop volgende verkoop te kunnen regelen.g. Bewijsstukken inzake het dagsaldo op de bankrekening van uw vader (in Spanje) en eventueel documenten ter zake van andere vermogensbestanddelen, die deel uitmaken van de nalatenschap. (Bijvoorbeeld: auto, golf-aandeel, aanlegplaats in een jachthaven etc.)Voorzien van die stukken bezoekt u een (willekeurig door u te kiezen) notaris in Spanje. U tekent in Spanje vervolgens een “Escritura de division de una comunidad conyugal y posterior aceptación de herencia”. Deze akte is tevens de aangifte voor de successie. Nadat de belastingdienst een stempel “exento” (= vrijgesteld) heeft toegevoegd (in de Comunidad Valenciana geniet elk kind een vrijstelling van 100.000,-.€) zal de gemeente van u nog “plus-valía” belasting heffen Tenslotte, waar het u allemaal om te doen is, zal het eigendomsregister de woning, aan de vier erfgenamen toegedeeld, als zodanig in de boeken opnemen. Hierna is de verkoop van het huis mogelijk.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com