Beleggen als Warren Buffett


 
De 86-jarige Warren Buffett wordt gezien als één van de grootste en beste beleggers uit de geschiedenis van de beurs. Dat hij succesvol is kan wel objectief worden vastgesteld, zijn vermogen wordt geschat op zo’n 60 miljard dollar, voornamelijk verdiend met beleggen. Zijn trouwe volgelingen zullen ook niet te klagen hebben; wie in 1965 10.000 dollar had geïnvesteerd in zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway zou nu ruim 50 miljoen dollar bezitten. Ook de laatste tien jaar presteert het fonds uitstekend; het gemiddeld rendement ligt op bijna 11 procent per jaar. Een koopje is het niet, je betaalt zo’n 255.000 US$ per aandeel. Gelukkig is er ook een gesplitste versie beursgenoteerd, die kost 170 dollar met nagenoeg hetzelfde historische rendement.Buffetts leermeester was Benjamin Graham, de gerenommeerde professor die Warren Buffett veel geleerd heeft over waardebeleggen. Reeds in 1934 was Graham medepublicist van het boek Security Analysis, waarin hij het verschil beschreef tussen lange termijnbeleggen en speculeren. Nog steeds zijn er genoeg investeerders te vinden die hun beleggingsbeleid baseren op de grondregels uit dit boek en Buffett is er daarvan één.
 
Warren Buffett had een paar vuistregels bij zijn investeringsbeslissingen: hij keek of het betreffende bedrijf financieel gezond was, met weinig tot geen schulden. Veel en constante omzet, goede markpositie en niet afhankelijk van één bestuurder. Buffett moest het bedrijf kunnen begrijpen. Daarmee heeft Berkshire Hathaway 27 miljard US$ belegd in Kraft Heinz, recentelijk in het nieuws vanwege de overnamepoging op Unilever. Verder 27 miljard US$ in de financiële dienstverlener Wells Fargo & Co, 18,5 miljard US$ in Apple en 18 miljard US$ in Coca-Cola. De beleggingsportefeuille bestaat verder voor 70 miljard US$ in een veertigtal andere bedrijven.
 
Opmerkelijk is dat het leeuwendeel van de beleggingsportefeuille van Buffett is opgebouwd uit Amerikaanse bedrijven. Het lijkt wel een particuliere belegger! Die staan er ook om bekend voornamelijk te kopen op hun thuismarkt en te weinig spreiding aan te brengen. Waarom doet Buffett dit ook op deze manier en gaat het bij hem wel goed?Belangrijkste reden is dat hij zijn analyses goed doet, investeert in grote bedrijven die wereldwijd opereren (indirect heeft Buffett daarmee dan toch zijn geografische spreiding) en de aandelen heel lang in portefeuille houdt. Zo houdt hij zijn beleggingsportefeuille overzichtelijk. De meeste door Buffett gekozen Amerikaanse bedrijven zijn sowieso toonaangevend en veel gezocht door beleggers uit alle hoeken van de wereld. Dat kan je van veel AEX-aandelen helaas niet zeggen.
 
Hans TielkemeijerDirecteur Darion Wealth Management
 
Telefoon 0031 – 10 20 40 560,Jos Sieverding: 0034 606 350 035Reageren op dit artikel?hans.tielkemeijer@darionwm.com
 
De informatie in deze column is bedoeld voor educatieve doeleinden en geen professioneel beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
 

Planning van erfenis voor kind met handicap


 
VraagMijn ouders, die in Torrevieja in Spanje woonachtig zijn hebben mij gevraagd de volgende situatie aan u voor te leggen. Ouders, 53 jaar getrouwd, 81 en 85, ruim 20 jaar in Torrevieja woonachtig. Ze hebben beiden een kwakkelende gezondheid, en zijn zich recent bewust geworden van “hun probleem” als ze er beiden niet meer zijn. Uit het huwelijk zijn twee kinderen, mijn broer, 44 jaar, woonachtig in een verpleeginrichting in Nederland. Ik ben 46 jaar, ben getrouwd en heb 4 kinderen. Voor de duidelijkheid moet ik uitleggen, dat mijn broer ten gevolge van een ongeval in 2013 een dubbele handicap heeft. Mijn ouders vragen zich af op welke wijze ze de erfenis voor hun zoon kunnen sturen, ze zien er zeer tegenop om hem te onterven maar vragen zich af, wat er met hun toekomstige erfenis gebeurt wanneer mijn broer overlijdt.Volgens een testament dat pa en ma in 1997 hebben laten opmaken, worden de goederen die tot de nalatenschap behoren, in drie delen verdeeld, maar het vruchtgebruik gaat naar langstlevende. Natuurlijk hoop ik dat er andere lezers zijn, die zich tenminste een beetje herkennen in de vraagstelling. Het emotionele aspect is voor iedereen anders. Veel dank voor uw aandacht, hartelijke groet namens trouwe lezers in Torrevieja.
 
AntwoordWij doen ons best om enkele suggesties aan u voor te leggen, daartoe zullen we door een pragmatische bril naar de omstandigheden kijken. Als “eindbestemming” van de toekomstige nalatenschap ligt het voor de hand, dat uw ouders voor u kiezen.Suggestie 1.Wij stellen ons voor, dat na overlijden van uw eerste ouder, een verdeling vastgelegd wordt, waarbij uw broer en u onterfd worden en de langstlevende universeel erfgenaam is. Dit wordt vastgelegd in een nieuw testament. Wanneer langstlevende dan daarna overlijdt kan aan uw broer het vruchtgebruik van een vastgelegd erfdeel toegekend worden. Bovendien is het nuttig in die situatie een bewindvoerder (meerderjarigenbewind) te benoemen met betrekking tot het beheren en administreren van de opbrengsten, die dat vruchtgebruik met zich meebrengt. Na het overlijden van uw broer (wij gaan ervan uit dat hij niet gehuwd is en geen afstammelingen heeft) vervalt het recht van vruchtgebruik en is de, in het testament benoemde “blooteigenaar”, gepromoveerd tot “voleigenaar”.
 
Suggestie 2.Ook bestaat de mogelijkheid dat het erfdeel, dat aan uw broer toekomt, gekoppeld wordt aan een “fideï-commis de residuo” paragraaf. Hiermee wordt bereikt, dat uw broer wel zijn erfdeel ontvangt, maar indien er ten tijde van zijn overlijden iets van het oorspronkelijk geërfde vermogen over is, vloeit dat terug naar degene, die daarvoor in het testament als “verwachter” geduid wordt. Uw broer is “bezwaarde”. Wij merken hierbij op dat we niet kunnen overzien, of het ontvangen van vermogen resp. het hebben van bezit consequenties heeft voor de mogelijke eigen bijdrage van uw broer in de inrich­ting waar hij vertoeft.
 
Testamenten.Voor beide, zoals ook voor andere oplossingen geldt dat uw ouders er goed aan doen met een Nederlandse notaris van gedachten te wisselen. Dit omdat de uitvoering van het nu bestaande testament zeker ver afwijkt van de gewenste doelstelling. Door nauwkeurig naar de vermoedelijke omvang van de toekomstige nalatenschappen te kijken, kan er onder alle omstandigheden, door middel van testamenten, oplossing op maat gevonden worden.
 
Ed Richelle -Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft: erfrechtdeweek@gmail.com