Spaanse woning voor kinderen en successieplanning (deel I)


 
VraagNaar aanleiding van de eerdere informatie in “De Week” betreffende erfrecht in Spanje, wil ik u het volgende vragen.• Wij wonen in Nederland en hebben een huis in Spanje.• Indien een van ons overlijdt, gaat dan het huis in zijn totaliteit naar de langstlevende.• Moet de langstlevende dan extra belasting betalen.? Zo ja, wat kunnen we er aan doen om dit te voorkomen.• Wat moeten we doen om te zorgen dat bij het overlijden van beiden het huis naar de eigen kinderen gaat en wat voor consequenties zitten daar aan?• Kunt u ons informeren hoe we hier het beste mee kunnen omgaan.
 
AntwoordVoor de beantwoording gaan wij ervan uit dat op de dag waarop de eerste van u beiden overlijdt:? u en uw partner in gemeenschap van goederen gehuwd zijn,? u twee gemeenschappelijke afstammelingen heeft, die op de data van overlijden van hun eerste ouder, beiden in leven zijn,? er geen afstammelingen van vóóroverleden kinderen in leven zijn,? geen van u beiden een wilsbeschikking maakte of in de toekomst zal maken,voorts stellen we, met het oog op het getallenvoorbeeld, dat:? de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap (de gemeenschappelijke boedel) ten tijde van het eerste overlijden een waarde vertegenwoordigt van netto € 300.000,-, met inbegrip van het vermogen op die dag in Spanje € 120.000,-.
 
Zodra de eerste van u beiden overlijdt, zullen aan de langstlevende krachtens de Nederlandse wet alle bezittingen en schulden toegedeeld worden. De kinderen ontvangen een vordering –in geld- van 1/3e van de nalatenschap. Na het overlijden van langstlevende komen alle bezittingen, die tot de nalatenschap behoren toe aan de twee kinderen voor gelijke delen.vervolg volgende week
 
Ed Richelle -Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft:email:? erfrechtdeweek@gmail.com
 

Opsporing tante verzocht


 
VraagEen tante (zuster van mijn moeder) is begin van dit jaar overleden. Ik had geen contact met haar (mijn overleden moe­der tijdens haar leven ook niet). Toch is er een verrassing voor me. Op grond van de wet, ben ik haar enige erfgenaam, zoals een notaris in Nederland mij schreef. Tante was veel in Spanje, ze woonde dan blijkbaar vroeger op een camping en de laatste jaren in een appartement in Benidorm. In Nederland had ze een huurflat, die inmiddels ont­ruimd is;. Haar banktegoed komt mij toe, hier is alles duidelijk, maar ik moet nu uitvinden wat er in Spanje is en met name (volgens de notaris) of tante in Spanje schulden heeft. In haar administratie in Nederland kom ik Spanje niet of nauwelijks tegen. Alleen een soort spaarboekje van een bank in Benidorm, alsmede een soort chequeboekje waar je cheques uit kunt scheuren, hoewel ik denk dat daar pesetas in genoemd worden. Maar correspondentie van Spaanse instellingen, autoriteiten of banken bijvoorbeeld, zie ik hier in Nederland niet. Op welk wijze kan ik informatie over eventuele bezittingen van tante in Spanje verzamelen. Dank voor uw hulp.
 
AntwoordHoewel er vele wegen naar Rome leiden, dient u eerst aanknopingspunten te vinden, die u verder brengen. Een pc, mobiele telefoon, adresboekje e.d. zullen bijna zeker adressen opleveren van mensen, die tante gekend hebben. Mogelijk was ze lid van een kerk, een wandelvereniging, de regionale wijnproevers, een bridge-groep, of een ander illuster genootschap. In de openbare registers van onroerend goed (in Benidorm) kunt u navraag doen of er vastgoed ten name van uw tante ingeschreven staat. Een bevestiging hiervan brengt u snel naar uw doel. Want u mag aannemen dat er in het huis of appartement, waar tante eigenaar van was, duidingen zijn, die informatie boven tafel brengen. U kunt ook bij de gemeente Benidorm informatie inwinnen.
 
Indien u nog steeds geen aanwijzing hebt, kunt u bij pensioen uitbetalende instanties (AOW/SVB) te weten komen, of zij daar bekend is en naar welk adres normaliter de post verstuurd werd. Bovendien is dan ook vast te stellen, welke bankrekening zij in Spanje gebruikte. Bent u er nog niet uit, dan kunt u altijd nog een foto in de Nederlandstalige weekbladen in de regio publiceren en vragen, wie de persoon op de foto, gevolgd door haar naam, gekend heeft. Het gaat u zeker lukken dichter bij tante te komen.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com