Welk land heft (successie) erfbelasting?


 
VraagGraag wil ik het percentage weten van de erfbelasting die de echtgeno(o)t(e) van een echtpaar dat permanent in Spanje woont, moet betalen. Ook de hoogte van de vrijstelling. En hoe dan de waarde van het huis dat in eigendom is (ieder 50% eigenaar) in Spanje wordt bepaald. Zijn de bankrekeningen, die in Nederland worden aangehouden, ook belastbaar voor de Spaanse belastingdienst? Ik heb gehoord dat de auto wordt gewaardeerd op nieuwwaarde ook als deze al 4 jaar oud is. Is dat waar?
 
AntwoordIn antwoord op de door u gestelde vragen, berichten wij u het volgende.Percentage van de successiebelastingHet percentage is progressief. De vrijstellingen zijn per "Comunidad Autonoma" verschillend. Om u een idee te geven, een getallenvoorbeeld m.b.t. de "Comunidad Valenciana".Stel, van een "in gemeenschap van goederen gehuwd en in Spanje woonachtig Nederlands echtpaar" overlijdt de man. Op de dag van overlijden is overledene langer dan tien jaar in Nederland uitgeschreven. Indien de waarde van de gemeenschappelijke boedel op de dag van overlijden 250.000,-.€ is, zal de vrouw, na aftrek van het vrijgestelde bedrag (100.000,-.€) over de resterende 125.000,-.€ wegens erfbelasting in Spanje, 575,-€ af moeten dragen. Zou het totale vermogen 500.000,-.€ (i.p.v. 250.000,-.€) belopen ten gevolge waarvan de vrouw 250.000,-.€ erft, zal die erfbelasting plm. 10.750,-.€ bedragen.
 
BanktegoedenIndien tegoeden op bankrekeningen in Nederland deel uitmaken van de verkrij­ging door een ingezetene van Spanje -dus in uw voorbeeld door de langstlevende- wordt dat tegoed opgenomen in de totale verkrijging en wordt er in Spanje successiebelasting over betaald. Indien na het overlijden van de langstlevende de nalatenschap toekomt aan een erfgenaam, die buiten Spanje woonachtig is, dus aan een kind dat in Nederland woont bijvoorbeeld, betaalt die ontvanger over het in Nederland aangehouden tegoed geen erfbelasting in Spanje. Die erfgenaam van de goederen betaalt in Spanje wel erfbelasting met betrekking tot in Spanje gelegen goederen zoals huis/appartement, auto, banktegoeden en andere activa.
 
De autoElke auto heeft een restwaarde, dus ook nog na 20 jaar. Met het oog op die waardering bestaat er een tabel, die u bij een gestor op kunt vragen.
 
Waardering van het huisDe fiscus eist, dat de hoogste waarde van "waarde in economisch verkeer" en "fiscale waarde" opgegeven wordt. Er bestaat een pagina van de belastingdienst, waarin de fiscus een waarde-indicatie geeft. In de praktijk betekent dit dat wanneer iemand deze laatst geduide waarde hanteert in een aangifte voor de belasting in Spanje, de fiscus niet met een herwaardering zal komen Hiervoor bestaat echter geen garantie.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat(CV-758) Benidorm. Tel: 96 585 08 91www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer,een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com
 

Welk land heft (successie) erfbelasting?


 
VraagGraag wil ik het percentage weten van de erfbelasting die de echtgeno(o)t(e) van een echtpaar dat permanent in Spanje woont, moet betalen. Ook de hoogte van de vrijstelling. En hoe dan de waarde van het huis dat in eigendom is (ieder 50% eigenaar) in Spanje wordt bepaald. Zijn de bankrekeningen, die in Nederland worden aangehouden, ook belastbaar voor de Spaanse belastingdienst? Ik heb gehoord dat de auto wordt gewaardeerd op nieuwwaarde ook als deze al 4 jaar oud is. Is dat waar?
 
AntwoordIn antwoord op de door u gestelde vragen, berichten wij u het volgende.Percentage van de successiebelastingHet percentage is progressief. De vrijstellingen zijn per "Comunidad Autonoma" verschillend. Om u een idee te geven, een getallenvoorbeeld m.b.t. de "Comunidad Valenciana".Stel, van een "in gemeenschap van goederen gehuwd en in Spanje woonachtig Nederlands echtpaar" overlijdt de man. Op de dag van overlijden is overledene langer dan tien jaar in Nederland uitgeschreven. Indien de waarde van de gemeenschappelijke boedel op de dag van overlijden 250.000,-.€ is, zal de vrouw, na aftrek van het vrijgestelde bedrag (100.000,-.€) over de resterende 125.000,-.€ wegens erfbelasting in Spanje, 575,-€ af moeten dragen. Zou het totale vermogen 500.000,-.€ (i.p.v. 250.000,-.€) belopen ten gevolge waarvan de vrouw 250.000,-.€ erft, zal die erfbelasting plm. 10.750,-.€ bedragen.
 
BanktegoedenIndien tegoeden op bankrekeningen in Nederland deel uitmaken van de verkrij­ging door een ingezetene van Spanje -dus in uw voorbeeld door de langstlevende- wordt dat tegoed opgenomen in de totale verkrijging en wordt er in Spanje successiebelasting over betaald. Indien na het overlijden van de langstlevende de nalatenschap toekomt aan een erfgenaam, die buiten Spanje woonachtig is, dus aan een kind dat in Nederland woont bijvoorbeeld, betaalt die ontvanger over het in Nederland aangehouden tegoed geen erfbelasting in Spanje. Die erfgenaam van de goederen betaalt in Spanje wel erfbelasting met betrekking tot in Spanje gelegen goederen zoals huis/appartement, auto, banktegoeden en andere activa.
 
De autoElke auto heeft een restwaarde, dus ook nog na 20 jaar. Met het oog op die waardering bestaat er een tabel, die u bij een gestor op kunt vragen.
 
Waardering van het huisDe fiscus eist, dat de hoogste waarde van "waarde in economisch verkeer" en "fiscale waarde" opgegeven wordt. Er bestaat een pagina van de belastingdienst, waarin de fiscus een waarde-indicatie geeft. In de praktijk betekent dit dat wanneer iemand deze laatst geduide waarde hanteert in een aangifte voor de belasting in Spanje, de fiscus niet met een herwaardering zal komen Hiervoor bestaat echter geen garantie.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat(CV-758) Benidorm. Tel: 96 585 08 91www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer,een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com