Erfbelasting en vermogenswinstbelasting in?Spanje


 
VraagAls oudste zoon van mijn vorige maand overleden vader vraag ik u het volgende. Na het overlijden van moeder (1999) werd het huis in Spanje (gemeente Albir) overgeschreven op mijn vader. Die is vorige maand - na 20 jaar woonachtig te zijn geweest in Spanje - overleden en heeft in een testament bepaald, dat de vier kinderen alles erven. Wij -mijn twee broers en een zus- wonen in Nederland, we kunnen niets met het huis aan en hebben van een makelaar vernomen, dat het 400.000 euro op kan brengen. De gestoria, die jaren voor mijn vader de administratie deed, stelt voor om het voor 118.000 euro in de aangifte voor de fiscus in Spanje op te nemen. Het lijkt heel weinig maar hij verzekert ons dat we geen problemen met de fiscus krijgen. Vrienden zeggen dat we juist zo veel mogelijk op moeten nemen, omdat de plus-valía anders heel hoog wordt nadat we verkocht hebben en een andere makelaar zegt weer iets anders. Hebben jullie genoeg informatie om hier iets over te zeggen, het heeft geen haast. Bij voorbaat dank, vader was een trouwe lezer van jullie stukjes, die lagen uitgeknipt op zijn bureau. Zo komen we aan dit adres.
 
AntwoordDe verwarring, die u beschrijft, klinkt bekend. Indien uw vader in 2017 is overleden en in de Comunidad Valenciana woonachtig was, hebben de vier erfgenamen te maken met het tarief, dat vanaf 1 januari van dit jaar van toepassing is. De vrijstelling per kind is 100.000,-.€. Wij raden u aan om een optelling te maken van het totale vermogen, dat vader in Spanje nagelaten heeft. Stel dat er naast het huis in Albir (gemeente Alfaz del Pi) nog een auto met een dagwaarde van 6.000,-.€ en een banktegoed van 8.000,-.€ is, dan kan het huis in de aangifte opgenomen worden voor 370.000,-.€. De fiscus in dit land telt dat bedrag op bij de 6.000,-.€ én de 8.000,-.€ (zie boven) en verhoogt de fiscale grondslag voor de heffing nog eens met 3%. Het resultaat is dat de totale omvang van de nalatenschap een waarde heeft van bijna 395.600,-.€.
 
De vier erfgenamen zijn vrijgesteld van successie-belasting. Bij latere verkoop, voor zeg 400.000,-.€ betaalt u over de netto winst 19% vermogens winstbelasting en afhankelijk van de kosten die aftrekbaar zijn van de bruto verkoopsom, zoals de commissie van de makelaar, blijft er bijna geen of helemaal geen winst over. Wel dient u er rekening mee te houden, dat u bij het ondertekenen van de leveringsakte (escritura de compraventa) met betrekking tot het geërfde huis 3% van de bruto verkoopsom vóórheffing op de winstbelasting moet betalen, maar dat bedrag kunt u bijna in zijn geheel terugvorderen. Het woord “plus-valía” staat voor een belasting op veronderstelde waardevermeerdering van de grond, waar het huis op gebouwd is. Indien u bij het presenteren van de notariële akte van aangifte (en manifeste aanvaarding van erfenis) bij de gemeente Alfaz plus-valía betaalt, en u binnen 12 maanden na het overlijden van uw vader door middel van een notariële akte het huis verkoopt aan een derde, heeft de gemeente geen recht om (nogmaals) plus-valía te belasten.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat(CV-758) Benidorm. Tel: 96 585 08 91www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer,een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com