Toedeling huis in Spanje na overlijden


 
VraagGezondheidsredenen verlangen van mij op korte termijn een beslissing over de volgende kwestie te nemen. Een recente diagnose luidt dat ik nog enkele maanden te leven heb. Ik heb twee, in Nederland woonachtige, kinderen. Mijn vrouw en ik zijn buiten elke gemeenschap van goederen getrouwd. Onze woning in Javea, waar we bijna 20 jaar resident zijn, is volledig van mij (erfenis van eerder gestorven eerste vrouw) en heeft een waarde van plm. 400.000,- euro. Mijn wens is om de beschikking over dit huis helemaal aan mijn vrouw te doen toekomen na mijn overlijden. Ze mag het niet verkopen, zonder medewerking van beide kinderen, die er na haar overlijden vrij over mogen beschikken.Het overige vermogen is volledig bestemd voor mijn vrouw dus daar delen de kinderen niet in.Mij vraag luidt nu: kan ik een testament maken, waarin het voorgaande vastgelegd wordt en met welke erfbelasting consequenties dient mijn vrouw rekening te houden.
 
AntwoordTestament Uw intenties zijn zeker goed vast te leggen in een testament, waarin u een keuze voor Nederlands recht maakt. Een optie is dat u het levenslange vruchtgebruik van de woning in Javea legateert aan uw echtgenote en het bloot-eigendom van die woning “voor gelijke delen” aan uw twee kinderen. Daarbij is het nuttig in grote lijnen vast te leggen, wie tijdens het leven van uw echtgenote welke lasten betaalt. We denken aan groot en klein onderhoud, jaarlijkse belastingen, opstal- en inboedel verzekering etc. Tevens verdient het aanbeveling een bepaling met betrekking tot de inboedel van het huis te maken, discussie hieromtrent ligt snel op de loer.Na opname van het beschreven “legaat” benoemt u uw echtgenote tot enig erfgename van uw nalatenschap. Tot meerdere zekerheid neemt u nog op, dat indien één van de (of beide) kinderen een beroep zouden doen op hun legitieme portie, de betaling daarvan in geld uitgedrukt, eerst ná het overlijden van uw echtgenote opeisbaar is.
 
Erfbelasting
 
Bij uitvoering van uw laatste wil, volgens de hiervoor aangegeven richtlijn, is de erfbelasting ten laste van de “verkrijgers” natuurlijk afhankelijk van de omvang van uw totale vermogen ten tijde van uw overlijden.Met de erfbelasting in Nederland hebben de drie betrokkenen bij de verdeling van uw nalatenschap niets te maken. Nederland heft niet.De fiscus in Spanje (Comunidad Valenciana) hanteert op dit moment een vrijstelling van 100.000,- per betrokkene. De waarde van het vruchtgebruik van de woning is afhankelijk van de fiscale waarde van die woning op de dag van overlijden en van de leeftijd van uw echtgenote op die dag.Immers, het levenslange bezitsrecht van een vruchtgebruiker van 50 jaar vertegenwoordigt voor de bloot-eigenaren (in uw geval: de kinderen) een andere waarde (toekomstperspectief) dan datzelfde recht wanneer die vruchtgebruiker 90 is.Omdat uw echtgenote ook nog overig vermogen van u erft en de tarieven progressief zijn, kunnen wij niet vaststellen welk erfbelasting zij zal dienen te betalen. Wel staat vast dat haar “wereldwijde” vermogenstoename ten gevolge van de vererving belast wordt. Dus met betrekking tot haar aandeel in de nalatenschap naast het vruchtgebruik op de woning, dient zij ook erfbelasting in Spanje te betalen.
 
Ed Richelle / Saskia van der SchuitEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Toedeling huis in Spanje na overlijden


 
VraagGezondheidsredenen verlangen van mij op korte termijn een beslissing over de volgende kwestie te nemen. Een recente diagnose luidt dat ik nog enkele maanden te leven heb. Ik heb twee, in Nederland woonachtige, kinderen. Mijn vrouw en ik zijn buiten elke gemeenschap van goederen getrouwd. Onze woning in Javea, waar we bijna 20 jaar resident zijn, is volledig van mij (erfenis van eerder gestorven eerste vrouw) en heeft een waarde van plm. 400.000,- euro. Mijn wens is om de beschikking over dit huis helemaal aan mijn vrouw te doen toekomen na mijn overlijden. Ze mag het niet verkopen, zonder medewerking van beide kinderen, die er na haar overlijden vrij over mogen beschikken.Het overige vermogen is volledig bestemd voor mijn vrouw dus daar delen de kinderen niet in.Mij vraag luidt nu: kan ik een testament maken, waarin het voorgaande vastgelegd wordt en met welke erfbelasting consequenties dient mijn vrouw rekening te houden.
 
AntwoordTestament Uw intenties zijn zeker goed vast te leggen in een testament, waarin u een keuze voor Nederlands recht maakt. Een optie is dat u het levenslange vruchtgebruik van de woning in Javea legateert aan uw echtgenote en het bloot-eigendom van die woning “voor gelijke delen” aan uw twee kinderen. Daarbij is het nuttig in grote lijnen vast te leggen, wie tijdens het leven van uw echtgenote welke lasten betaalt. We denken aan groot en klein onderhoud, jaarlijkse belastingen, opstal- en inboedel verzekering etc. Tevens verdient het aanbeveling een bepaling met betrekking tot de inboedel van het huis te maken, discussie hieromtrent ligt snel op de loer.Na opname van het beschreven “legaat” benoemt u uw echtgenote tot enig erfgename van uw nalatenschap. Tot meerdere zekerheid neemt u nog op, dat indien één van de (of beide) kinderen een beroep zouden doen op hun legitieme portie, de betaling daarvan in geld uitgedrukt, eerst ná het overlijden van uw echtgenote opeisbaar is.
 
Erfbelasting
 
Bij uitvoering van uw laatste wil, volgens de hiervoor aangegeven richtlijn, is de erfbelasting ten laste van de “verkrijgers” natuurlijk afhankelijk van de omvang van uw totale vermogen ten tijde van uw overlijden.Met de erfbelasting in Nederland hebben de drie betrokkenen bij de verdeling van uw nalatenschap niets te maken. Nederland heft niet.De fiscus in Spanje (Comunidad Valenciana) hanteert op dit moment een vrijstelling van 100.000,- per betrokkene. De waarde van het vruchtgebruik van de woning is afhankelijk van de fiscale waarde van die woning op de dag van overlijden en van de leeftijd van uw echtgenote op die dag.Immers, het levenslange bezitsrecht van een vruchtgebruiker van 50 jaar vertegenwoordigt voor de bloot-eigenaren (in uw geval: de kinderen) een andere waarde (toekomstperspectief) dan datzelfde recht wanneer die vruchtgebruiker 90 is.Omdat uw echtgenote ook nog overig vermogen van u erft en de tarieven progressief zijn, kunnen wij niet vaststellen welk erfbelasting zij zal dienen te betalen. Wel staat vast dat haar “wereldwijde” vermogenstoename ten gevolge van de vererving belast wordt. Dus met betrekking tot haar aandeel in de nalatenschap naast het vruchtgebruik op de woning, dient zij ook erfbelasting in Spanje te betalen.
 
Ed Richelle / Saskia van der SchuitEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com