Fiscale waarde van een huis in een nalatenschap


 
VraagMijn broer en ik hebben in Monovar een huis geërfd, waarvan de waarde in de akte, door onze ouders getekend in 1978, omgerekend uit peseta’s plm. 9.000,- € is.Onze gestor laat weten dat we nu minimaal (voor de fiscus) 40.000,- € op moeten geven, maar vrienden zeggen dat wij een vrijstelling voor het eigen huis hebben, die veel hoger is.Dus onze vraag luidt, nu de marktwaarde rond de 150.000,- € ligt, welk bedrag wij in de akte van erfenis op moeten nemen.Van de gelegenheid maken wij gebruik te vragen of het noodzakelijk is een notariële akte te maken, waarin we bevestigen dat we de erfenis (alleen het huis) aannemen, want we willen die woning zo spoedig mogelijk verkopen.
 
AntwoordIn ons antwoord gaan we uit van de volgende stellingen:? U bent beiden kind van de laatst-overleden ouder.? Het huis in Monovar was 100% vol-eigendom van die laatst-overledene.? Behalve het huis is er niets in Spanje, dat deel uitmaakt van de nalatenschap.Indien u samen het huis voor 150.000,- € in de akte van aanvaarding van nalatenschap -dit is inderdaad een notariële akte in Spanje- aanneemt, bent u vrijgesteld van erfbelasting in dit land, volgens het geldende tarief in de Comunidad Valenciana. Indien de erflater (uw langstlevende ouder) zelf direct vóórafgaand aan het overlijden langer dan tien jaar buiten Nederland woonachtig was, hebt u geen boodschap aan de erfbelasting in Nederland.
 
Bij verkoop van het huis dient u (vermogens)winstbelasting te betalen in Spanje.De berekening van die heffing is de grosso modo: 20% van de verkoopprijs minus verkrijgingswaarde.Indien de verkoopopbrengst dus 150.000,-€ is en u voor datzelfde bedrag het huis in erfenis aanvaardde, is er geen sprake van winst, dus dient u geen winstbelasting te betalen. Desondanks zal, wanneer u verkoopt, in de akte opgenomen worden dat 3% van de bruto verkoopsom als voorschot afgedragen dient te worden bij de fiscus. Dat bedrag kunt u daarna weer terugvorderen, onder de voorwaarde dat, zowel uw ouders als u en uw broer geen enkele schuld, in dit land meer hebben. De fiscus is zeldzaam creatief en efficiënt, wanneer er toch nog onverrichte betalingen aan overheidsinstanties zouden bestaan. Voorts bevestigen wij de noodzaak om een notariële akte te tekenen, wanneer u in dit land een erfenis aanvaardt. Wanneer die akte getekend is, wordt zij gepresenteerd bij resp. de belastingdienst, de gemeente Monovar (om de plus valía municipal te bepalen) en het eigendomsregister. Zodra het huis overgeschreven is op naam van uw broer en u zelf bent u bevoegd om het eigendom over te dragen aan een ander (te verkopen).Tenslotte - Indien u voornemens zou zijn het huis minimaal 5 jaar aan te houden, dus niet te verkopen, is er een extra fiscale vrijstelling. Die kunt u uitsluitend claimen wanneer langstlevende de woning als hoofdwoning gebruikte en u en uw broer vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van overlijden van uw laatstoverleden ouder, het huis niet verkopen. In uw situatie levert deze tegemoetkoming geen extra voordeel op.
 
Ed Richelle / Saskia van der SchuitEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Fiscale waarde van een huis in een nalatenschap


 
VraagMijn broer en ik hebben in Monovar een huis geërfd, waarvan de waarde in de akte, door onze ouders getekend in 1978, omgerekend uit peseta’s plm. 9.000,- € is.Onze gestor laat weten dat we nu minimaal (voor de fiscus) 40.000,- € op moeten geven, maar vrienden zeggen dat wij een vrijstelling voor het eigen huis hebben, die veel hoger is.Dus onze vraag luidt, nu de marktwaarde rond de 150.000,- € ligt, welk bedrag wij in de akte van erfenis op moeten nemen.Van de gelegenheid maken wij gebruik te vragen of het noodzakelijk is een notariële akte te maken, waarin we bevestigen dat we de erfenis (alleen het huis) aannemen, want we willen die woning zo spoedig mogelijk verkopen.
 
AntwoordIn ons antwoord gaan we uit van de volgende stellingen:? U bent beiden kind van de laatst-overleden ouder.? Het huis in Monovar was 100% vol-eigendom van die laatst-overledene.? Behalve het huis is er niets in Spanje, dat deel uitmaakt van de nalatenschap.Indien u samen het huis voor 150.000,- € in de akte van aanvaarding van nalatenschap -dit is inderdaad een notariële akte in Spanje- aanneemt, bent u vrijgesteld van erfbelasting in dit land, volgens het geldende tarief in de Comunidad Valenciana. Indien de erflater (uw langstlevende ouder) zelf direct vóórafgaand aan het overlijden langer dan tien jaar buiten Nederland woonachtig was, hebt u geen boodschap aan de erfbelasting in Nederland.
 
Bij verkoop van het huis dient u (vermogens)winstbelasting te betalen in Spanje.De berekening van die heffing is de grosso modo: 20% van de verkoopprijs minus verkrijgingswaarde.Indien de verkoopopbrengst dus 150.000,-€ is en u voor datzelfde bedrag het huis in erfenis aanvaardde, is er geen sprake van winst, dus dient u geen winstbelasting te betalen. Desondanks zal, wanneer u verkoopt, in de akte opgenomen worden dat 3% van de bruto verkoopsom als voorschot afgedragen dient te worden bij de fiscus. Dat bedrag kunt u daarna weer terugvorderen, onder de voorwaarde dat, zowel uw ouders als u en uw broer geen enkele schuld, in dit land meer hebben. De fiscus is zeldzaam creatief en efficiënt, wanneer er toch nog onverrichte betalingen aan overheidsinstanties zouden bestaan. Voorts bevestigen wij de noodzaak om een notariële akte te tekenen, wanneer u in dit land een erfenis aanvaardt. Wanneer die akte getekend is, wordt zij gepresenteerd bij resp. de belastingdienst, de gemeente Monovar (om de plus valía municipal te bepalen) en het eigendomsregister. Zodra het huis overgeschreven is op naam van uw broer en u zelf bent u bevoegd om het eigendom over te dragen aan een ander (te verkopen).Tenslotte - Indien u voornemens zou zijn het huis minimaal 5 jaar aan te houden, dus niet te verkopen, is er een extra fiscale vrijstelling. Die kunt u uitsluitend claimen wanneer langstlevende de woning als hoofdwoning gebruikte en u en uw broer vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van overlijden van uw laatstoverleden ouder, het huis niet verkopen. In uw situatie levert deze tegemoetkoming geen extra voordeel op.
 
Ed Richelle / Saskia van der SchuitEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com