Een of twee testamenten en successieplanning


 
VraagWij hebben een huis in Spanje in La Romana, prachtig, en zijn zeer tevreden. Het huis staat op naam van mijn vrouw (70 jr.), van mijn zoon (42 jr.) en van mij (70 jr.). Het is vrij van hypotheek en de waarde is ca. 300.000,-.€. Wij hebben 1 kind, de zoon dus. De zoon is nog vrijgezel, geen vaste relatie en geen kinderen. Wij hebben een testament in Nederland, maar geen testament in Spanje, niets van dat op papier. Wij zijn ook geen ingezetenen, dus puur toerist met een NIE nr. enz. Wat is de beste manier, om problemen te voorkomen. Hier in Spanje toch een testament te laten opstellen? of iets dergelijks, als een van ons komt te overlijden. Recentelijk is dat een kennis overkomen hier in Spanje en de na bestaande zit behoorlijk in de problemen. Successie rechten, bank geblokkeerd, ondanks een gezamenlijke bank rekening en/of, enz. Ik hoor graag van U
 
AntwoordOmdat u in Nederland woonachtig bent en zowel u, uw echtgenote als uw zoon de Nederlandse nationaliteit hebben, is het onnodig een tweede testament in Spanje te maken. Omdat er bovendien vaak klungelig met de inhoud van zo’n testament in Spanje wordt omgegaan (de Spaanse notaris kent uw persoonlijke wet niet en schrijft op wat voorgelegd wordt) levert een extra of tweede testament vaak onnodig risico op. U zou uit optiek van “successieplanning” kunnen overwegen om het derde deel in het huis dat van u is alsmede het derde deel dat van uw echtgenote is, aan uw zoon te schenken, onder voorbehoud van vruchtgebruik. Beide schenkingen vertegenwoordigen -uit fiscaal oogpunt in Spanje en uitgaand van een fiscale waarde van * 300.000,-.€- een waarde van 81% van 100.000,-.€. In Spanje wordt er dan geen schenkingsrecht belast. Houdt u wel rekening met de fiscus in Nederland. Indien u het effect van die heffing in Nederland wenst te matigen, kunt u altijd nog een deel van het Spaans eigendom (onder voorbehoud van vruchtgebruik) aan uw zoon schenken. Wanneer u niets onderneemt en u zou willen verkopen, bent u ook afhankelijk van uw zoon, dus de beperking ten gevolge van een schenking schept geen extra afhankelijkheid. Uw zoon zal –bij een eventuele verkoop na ontvangst van de schenking- een groter aandeel in de opbrengst genieten, maar het betekent geen nieuw aspect in uw situatie. Bovendien matigt u de (progressieve) heffing, wanneer na uw beider overlijden het Spaanse huis nog in bezit is. De problemen van “uw kennis” komen zeer frequent voor; banken maken het leven bovendien in voortdurende mate en veelal het toelaatbare overschrijdend, lastiger voor cliënten, die op de roltrap “van cliënt naar prooi” onderweg lijken te staan. Problemen kunt u in hoge mate voorkomen, door na een overlijden aan een Nederlandse notaris te vragen, hoe u de afwikkeling in Spanje aanpakt.* Wij sluiten niet uit dat de waarde bij een overdracht door de fiscus in Spanje voor een belangrijk lager bedrag acceptabel is.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm. Tel: 96 585 08 91www.servitur.esIndien u, Belgische of Nederlandse lezer,een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com
 

Tijdelijk en levenslang vruchtgebruik


 
VraagGraag maak ik gebruik van uw diensten met twee vragen over mijn vakantiehuis in Orihuela. Het huis is volledig mijn eigendom maar omdat een vriend van mij er veel zorg voor heeft en er vaak is, wil ik regelen dat hij (hij is 63 en ik ben 62) als ik eerder zou gaan, over het huis kan blij­ven beschikken. Hoe kan ik dat regelen en welke wetgeving en belastingwetgeving is daarop van toepassing. De Spaanse of de Nederlandse ? Ik denk eraan een vruchtgebruik bij testament, legaat, te regelen zoals dat in Nederland kan. Kan dat ook voor een huis in Spanje geregeld worden? En wat betekent dat voor de successierechten? Een ander idee is om het vruchtgebruik nu al meteen in te stellen, kan dat in Spanje ook? En wat brengt dat met zich mee aan kosten en lasten. Ik heb begrepen dat in Nederland de waarde van vruchtgebruik gekocht of geschonken moet worden en dat in dat laatste geval een schenkingsbelasting gaat gelden. Tot slot: zou in deze optie het vruchtgebruik ook voor een bepaalde periode kunnen worden afgesproken? B.v. voor 7 jaar? Ik hoor graag van u. Veel dank alvast voor uw aandacht. Met vriendelijke groet, --
 
AntwoordVruchtgebruik/belastingSpanje kent vruchtgebruik, het is in hoge mate vergelijkbaar met dat zekerheidsrecht in de Nederlandse wetgeving. Erg verschillend (Nederland/Spanje) is de fiscale waardering voor het levenslange of tijdelijke recht. Indien een vruchtgebruiker van 63 een levenslang vruchtgebruik ontvangt (door schenking of vererving) en de bruto waarde van de onderliggende onroerende zaak (bijv.) € 100.000,- is, zal de fiscus in Spanje de waarde van het vruchtgebruik op € 26.000,- stellen. De belasting bij schenking of vererving is dan € 4.500,-.Indien er sprake is van een tijdelijk vruchtgebruik, dus, conform uw suggestie: "7 jaar", is de fiscale waarde ervan in dit land 14%, dus 14.000,-€ schenkings- of erfbelasting 2.250,-€
 
Eigendomsoverdracht/belastingZowel een overdracht van een vruchtgebruiks­recht als een aanvaarding van een schenking krachtens overeenkomst of testament, worden vastgelegd in een notariële akte, getekend ten kantore van een (willekeurig door betrokkenen te kiezen) notaris in Spanje. Op de vorm en de inhoud van de akte is Spaans recht van toepassing.
 
Overdracht “met de warme hand” kan dus onder de titel “schenking” tijdens leven. Een overdracht ten gevolge van vererving wordt als rechtshandeling “met de koude hand” geduid (zie onder). Schenkings- en erfrechtbelasting zijn veelal identiek in omvang. Het tarief is progressief, afhankelijk van de onderliggende waarde en de graad van verwantschap tussen schenker en ontvanger.
 
Testament (overdracht met de koude hand)Indien u het vestigen van het vruchtgebruik uit wenst te stellen tot de dag van uw overlijden, kunt u dat vastleggen in een, in Nederland op te stellen, testament. U neemt daar dan een legaat in op, waarin staat dat u aan de heer........”een levenslang vruchtgebruik óf een vruchtgebruik totdat hij de leeftijd van X jaar bereikt”, legateert. De uitvoering in Spanje levert geen probleem op.
 
(Dubbele) successierechten: Nederland-SpanjeDe fiscus in Nederland heft van de ontvanger van een vermogensbestanddeel uit een nalatenschap erfbelasting (successierechten) wanneer de overledene (erflater) in Nederland woonachtig is, of korter dan tien jaar in Nederland is uitgeschreven.De fiscus in Spanje heft successiebelasting (I.S.D.) wanneer het om een in Spanje gelegen goed gaat (het huis in Orihuela) en/of wanneer de ontvanger van het goed/geld, in Spanje woonachtig is. Nederland komt in geval van dubbele heffing, ten gevolge van “Het Besluit van 2001”, gedeeltelijk of volledig tegemoet. (Raadpleeg uw belastingadviseur).
 
Ed Richelle - Servitur sl Edif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft,erfrechtdeweek@gmail.com