Verdeling van nalatenschap bij drie soorten kinderen


 
VraagWij willen u graag een bijzondere situatie voorleggen. Mijn vrouw en ik, sinds 2000 (het jaar van ons huwelijk) samen woonachtig in Calpe, hebben beiden één kind uit ons eerste huwelijk, samen hebben we ook nog een kind (nu 15 jaar). De Spaanse woning in Calpe heb ik van mijn ouders geërfd, die staat volledig op mijn naam. Wij willen na het eerste overlijden van een van ons beiden dat de langstlevende alles krijgt. Na het tweede overlijden dient ons gemeenschappelijke kind de helft van het totaal (van ons gezamenlijke vermogen) te ontvangen en de beide vóórkinderen elk 1/4e deel van dat totale vermogen. Onze vraag is: Leggen we dit in Nederland of in Spanje vast, is er voor onze situatie voorkeur voor het erfrecht van één van de twee landen. Over de successierechten maken we ons weinig zorgen. Blijkbaar zijn kinderen in Valencia tot 150.000,- € vrijgesteld.
 
Wat raadt u ons aan te doen; is dat een bezoek aan een Spaanse notaris, dan redden we ons prima, dus geen probleem. Hartelijke groet.
 
Antwoord
 
Als eerste punt geven we aandacht aan de “rechtskeuze” in het testament. Wij nemen aan dat u beiden de Nederlandse nationa­liteit hebt, dus staat u voor een rechtskeuze, waarop het antwoord eenvoudig is. Nu u na het eerste overlijden - over en weer - uw partner wenst te beschermen, biedt alleen het Nederlandse erfrecht u een handvat. Spaans recht sluit die beschermingsmogelijkheid uit, want kinderen hebben recht op een groot deel van de nalatenschap in natura. Nederlands recht kent, indien als zodanig vastgelegd in het testament, de mogelijkheid om alle bezittingen (en schulden) aan de huwelijkspartner te doen toekomen, waarbij de kinderen een niet-opeisbare vordering in geld ontvangen. De vrijstelling voor de successiebelasting is voor volwassen kinderen 100.000,- €.
 
Voor kinderen onder de 21 jaar komt daar een bedrag bij voor elk jaar onder de 21. Wij raden u aan contact op te nemen met een Nederlandse notaris. Indien u hem/haar uw vraag voorlegt en de informatie geeft, dat u voor Nederlands erfrecht kiest, kan die beroepsuitoefenaar een testament op maat leveren voor u en uw echtgenote. U mag dat in Nederland, maar ook, eenmaal vertaald, na overleg met een Spaanse notaris in Spanje doen. De tekst kan tweetalig zijn en u kunt een voorkeur voor uitleg van de Nederlandstalige tekst vastleggen, zodat, wanneer er een verschil in uitleg tussen de Spaanse en de Nederlandse tekst zou ontstaan, de tekst in het Nederlands voorgaat.
 
Uw overige wensen kunnen perfect ingevuld worden, dus bescherming langstlevende en de verdeling, zoals u die aangeeft.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com
 

Toepasselijk erfrecht voor Belgische inwoner van Spanje


 
Vraag
 
Mijn echtgenoot en ikzelf zijn gehuwd in 2003. Wij zijn nu reeds 17 jaren gehuwd. Het betreft een tweede huwelijk voor elk van ons. Ikzelf heb één zoon uit mijn eerste huwelijk. Mijn echtgenoot heeft twee zonen uit zijn eerste huwelijk.
 
Wij wonen sinds 2017 als residenten in Spanje. Wij zijn van plan hierwellicht de rest van ons leven resident te blijven. Wij zijn allebei Belg.Mijn echtgenoot is 60 jaar, ikzelf 53.
 
Onze vraag naar u toe is de volgende:Stel dat één van ons hier in Spanje zou komen te overlijden, welk erfrecht wordt dan toegepast? Het Spaanse of automatisch het Belgische? Of mogen wij dat zelf kiezen zoals we al hebben horen zeggen?Zelf zijn wij ervan overtuigd dat het Belgische erfrecht voor ons veel beter zou zijn want dan gaat de nalatenschap in eerste instantie voor de helft naar de langstlevende echtgenoot en voor de andere helft (met vruchtgebruik van de echtgenoot) naar de drie kinderen.
 
Indien wij het Spaanse erfrecht zouden moeten ondergaan, gaat alles wellicht meteen naar de kinderen, wat uiteraard nefast is voor ons verdere financiële leven.Het zou voor ons heel erg fijn zijn mochten wij van u voor eens en altijd duidelijkheid kunnen krijgen in deze materie en te weten kunnen komen wat u ons aanraadt te doen om onze toekomst te verzekeren?
 
Antwoord.
 
Wij mochten uw onderstaande vraag ontvangen via Servitur en ik begrijp dat jullie twijfels hebben over het toepasselijk erfrecht bij een later overlijden.Het is niet automatisch het Belgische erfrecht, louter omwille van jullie Belgische nationaliteit, evenmin kan je dit op het moment van overlijden "zomaar kiezen". Zoals jullie misschien reeds gehoord hebben is op 17 augustus 2015 de Europese erfrechtverordening in werking getreden. Deze verordening geldt voor de meeste EU-landen. In deze verordening wordt onder meer geregeld welk recht van toepassing is op de erfopvolging van iemand die geen testament heeft gemaakt. Als men geen rechtskeuze heeft uitgebracht geldt het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater. Dit zou voor jullie concreet betekenen dat - wanneer jullie resident blijven in Spanje - en geen (correct) testament zouden opstellen het Spaanse erfrecht op jullie nalatenschap van toepassing zou zijn. Dit Spaanse recht zou dan van toepassing zijn op de gehele erfenis - roerend en onroerend. Het Spaans erfrecht is voor een groot deel gelijkaardig aan het Belgische erfrecht, maar er zijn toch belangrijke verschillen. In Spanje heeft de erflater in het algemeen minder vrijheid over zijn nalatenschap en de bescherming van de langstlevende is minder sterk. Belangrijk is dat op grond van deze Europese erfrechtverordening het wel mogelijk is om een rechtskeuze uit te brengen. Dit kan alleen via een testament (en moet dus steeds vóór het overlijden gebeuren). De keuze is beperkt tot het recht van het land waarvan de overledene de nationaliteit bezit op het moment van de rechtskeuze of het moment van overlijden. Dit betekent dus dat jullie als Belg het recht hebt om te kiezen voor het Belgische erfrecht. Met een testament creëer je dus zekerheid en kiezen jullie zelf het toepasselijke erfrecht, ongeacht de vesti­gingsplaats.Wij raden onze klanten - die nog af en toe naar België reizen - aan om bij voorkeur een testament in België te laten opmaken voor een Belgische notaris. Het is ook mogelijk een testament in Spanje laten opstellen en daarin rechtskeuze te doen voor het Belgische erfrecht, doch leert onze ervaring ons dat de Belgische notaris jullie - inhoudelijk gezien - hierin veel beter kan adviseren, zeker als nieuw samengesteld gezin. De Spaanse notaris is namelijk geen specialist in het Belgische huwelijksvermogensrecht, noch in het Belgische erfrecht. Dus, als dit voor jullie enigszins praktisch haalbaar is, raden we jullie aan dit te doen. Het is dan niet nodig daarnaast ook nog een Spaans testament op te stellen. Dit is in ieder geval niet verplicht en in vele gevallen is het zelfs niet nuttig. Het is boven­al absoluut niet noodzakelijk om de zaken bij een later overlijden vlot of vlotter te laten verlopen. Met een goed opgesteld Belgisch testament volstaat dit dus. Wat jullie wel dienen te weten is dat het toepasselijke erfrecht (wie erft wat) los staat van de successiebelasting welke uiteindelijk zal geheven worden. De Spaanse erfbelasting (en de aldaar geldende tarieven) is wel degelijk van toepassing op jullie nalatenschap. Ik kan dan ook besluiten jullie aan te bevelen dit met jullie Belgische notaris te bespreken. Deze mag uiteraard steeds contact met ons opnemen voor verdere inlichtingen. Indien gewenst kan ons ook een ontwerp van het testament worden overgemaakt ter nalezing.
 
Nathalie Verstuyft, - Link Inc Gestoría - www.linkinc.es 0034658114359. In samenwerking met:
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht in Spanje te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com