Uitbetaling schuld aan kinderen na overlijden van een ouder


 
Wij zijn een gezin met drie kinderen, zowel moeder als kinderen woonachtig in Nederland. Vader overleed 7 jaar geleden en moeder werd eigenaar van alle bezittingen, met inbegrip van een huis in Spanje.De drie kinderen ontvingen na het overlijden van vader een vordering op moeder van plm. 80.000,-.€. Omdat moeder nog geen 60 was vond de notaris het noodzakelijk om dat destijds goed vast te leggen. Moeder is voornemens dit jaar opnieuw te trouwen en in overleg met (nog steeds) dezelfde notaris (in Nederland) overweegt zij het Spaanse huis aan de kinderen over te dragen. De gedachte erachter is, dat wij (de kinderen) dan na overlijden van moeder niet bij haar erfgenamen van dat moment een claim neer kunnen leggen. Het huis is 250.000 à 300.000 waard, het ligt in Finestrat (vlak bij Benidorm). De vraag is welke benadering handig is met het oog op belastingen in Spanje en welke belastingheffing volgt ten gevolge van “schenking” of “afbetaling schuld” in Spanje. In Nederland werd de erfbelasting, voor rekening van de kinderen, na het overlijden van vader reeds (door moeder) voldaan. Ik merk nog op, dat mijn ouders in gemeenschap van goederen getrouwd waren, maar het huis in Spanje was privé eigendom van vader. Het staat nu dus wel volledig op naam van moeder.
 
AntwoordU benadert ons met een regelmatig voorkomend vraagstuk (dilemma?) terwijl er zelden over gepubliceerd werd. Ervan uitgaande dat het huis in Spanje het enige vermogen van uw moeder in dit land is, zijn er twee benaderingen die aandacht verdienen.1. Uw moeder schenkt het huis in Spanje aan de drie kinderen. Er is in Spanje geen sprake van schenkingsrecht(belasting), nu de begunstigden alle drie een vrijstelling hebben van 100.000,-. €. Indien de kinderen ná het overlijden van uw moeder erfgenaam zijn, zal van de bruto omvang van haar nalatenschap eerst per kind 80.000,-.€ schuld uitbetaald dienen te worden. Immers, de nu uitgevoerde schenking is niet gekoppeld aan het compenseren van de schuld van moeder aan de kinderen. De kinderen betalen vervolgens erfbelasting in Nederland over het meerdere, dat zij ontvangen. Het grote voordeel voor de kinderen bij deze benadering is dus, dat de schenking van nu, niet in mindering strekt op de schuld van moeder aan de kinderen. Dus de vordering van 80.000 van kinderen op moeder blijft opeisbaar na haar overlijden.
 
2. Uw moeder draagt ter compensatie van de vordering van de kinderen het huis in Spanje voor gelijke delen over aan de drie kinderen.Daarmede vervalt de vordering, die de kinderen hebben ten gevolge van het niet uitbetaalde erfdeel van hun vóóroverleden vader. In Spanje is er geen sprake van schenkingsbelasting.Het gevolg is dat wanneer moeder overlijdt, de verkrijging van een erfdeel door de kinderen gewoon in Nederland belast wordt.Het voordeel voor moeder is nu dat ze in de nieuwe fase van haar leven geen rekening zal houden met de schuld aan de kinderen. Overigens komt van de uitbetaling van die schuld niets terecht, indien moeder ten tijde van haar overlijden geen vermogen achterlaat.Aan de erf- en/of schenkingsbelasting in Spanje hebben de kinderen in die fase natuurlijk geen boodschap meer. Servitur
 
Servitur S.L. nodigt u hierbij uit om vragen te stellen inzake erfrecht, testamenten en/of estate planning. U kunt uw vraag zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com
 

Legaat in testament is bij overlijden niet aanwezig


 
VraagMet mijn “Ome Karel” deelde ik een liefde voor oude auto’s. Samen hebben we, toen ik nog in Nederland woonde, veel geknutseld aan overjarige modellen van bekende en minder bekende merken. Toen mijn oom in 2001 voor het laatst een testament maakte, stond daarin, dat ik zijn oude auto’s zou krijgen. Het stond onder “legaat” te lezen.Ome Karel is begin van dit jaar overleden en zijn kinderen hebben mij laten weten, dat er geen oude auto’s deel uitmaken van de erfenis en dat ik dus achter het net vis. Omdat mijn zuster haar legaat, een oud familie-schilderij, wel ontvangen heeft wil ik graag weten of ik ergens anders (de waarde van die auto’s?) recht op heb. Nu ik al jaren in Spanje woon, vraag ik me af of u mij advies kunt geven iets te ondernemen. Kan ik ergens compensatie vorderen, of moet ik een advocaat in Nederland zoeken om een en ander aan te vechten.Dank voor de moeite van een trouwe lezer.
 
AntwoordErvan uitgaande dat u vastgesteld heeft, dat het legaat waar u over schrijft opgenomen is in het laatste testament van uw oom, concluderen wij het volgende.Een legaat dat betrekking heeft op een goed, dat ten tijde van het overlijden niet meer in het bezit van de overledene (erflater) is, vervalt.Erfgenamen hebben geen verplichting hiervoor een compensatie te geven.Uw oom wordt geacht, indien hij u anderszins had willen compenseren, een aanvullende duiding dienaangaand in zijn testament opgenomen te hebben.Bijvoorbeeld: “Mocht ten tijde van mijn overlijden geen oude auto meer deel uitmaken van mijn nalatenschap, zal neef X een geldlegaat ontvangen ter grootte van Y”. Ook wordt een legaat dat niet meer aanwezig is, soms vervangen door de opbrengst in geld, die het bij verkoop opgebracht heeft.Voor uw zus ligt de zaak anders, zij heeft wel recht op haar legaat, omdat dat goed deel uitmaakt van de nalatenschap van uw oom.
 
Servitur S.L. nodigt u hierbij uit om vragen te stellen inzake erfrecht, testamenten en/of estate planning. U kunt uw vraag zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91www.servitur.es
 
Wij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com