Vaststellen erfgenaamschap na overlijden van alleenstaande vrouw


 
VraagIn november is een tante van mij overleden, die - langer dan 40 jaar - in Valencia woonachtig was. Ze is nooit gehuwd geweest, heeft geen afstammelingen en zei wel eens lacherig wanneer bestemming van haar spulletjes ter sprake kwam tijdens een familiereünie: “ik probeer alles op te maken en na mij de zondvloed!” Een mevrouw, die bij haar poetste en waar ze een vriendschappelijke relatie mee had, liet ons weten dat ze zal blijven toezien op het appartement, waar tante woonde, totdat we aangeven wat en hoe, dus dat is een zekere geruststelling.
 
Inmiddels heeft onze notaris in Nederland het volgende vastgesteld:• In Nederland is geen testament.• In Spanje is ook geen testament.• Spaans erfrecht is toepasselijk.• Indien tante geen afstammelingen heeft (onze notaris kan dat niet vaststellen) ben ik, zijnde het enige kind van een overleden zuster van mijn tante, zeer wel mogelijk ook enig erfgename.• De ouders van tante zijn overleden en ze had nooit andere broers of zussen.Op welk wijze pak ik “de zaak” aan. Het gaat mij niet om de erfenis, maar ik wil alles fatsoenlijk ter nagedachtenis aan tante regelen. Alvast veel dank.
 
AntwoordWij raden u aan om -vergezeld van een tolk, wanneer u de Spaanse taal niet machtig bent- contact op te nemen met een notaris in de laatste woonplaats van uw tante. Die Spaanse notaris kan u haarscherp uitleggen welke procedure gevolgd dient te worden om vast te stellen, dat u enig erfgename bent. Want ook naar Spaans recht bent u, onder de geschetste omstandigheden, enig erfgenaam van uw tante. Om eventueel wantrouwen bij de Spaanse notaris weg te nemen, raden wij u aan een verklaring van de notaris uit Nederland mee te brengen, waarin staat dat u, volgens opgave van de betreffende registers van de burgerlijke stand in Nederland (GBA) en in de veronderstelling dat tante in Spanje geen afstammelingen naliet, enig erfgenaam bent. Deze notariële verklaring dient voorzien te zijn van een apostille en van een beëdigde vertaling in de Spaanse taal. Tevens overhandigt u aan deze notaris het bewijs, waaruit de notaris in Nederland concludeerde, dat er in Spanje geen testament door tante gemaakt werd. U kunt tevens aan de Spaanse notaris vragen vast te stellen of het door uw tante bewoonde appartement haar eigendom was en welke lasten er op rusten.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm. Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer,een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com