Testament en levenstestament


 
VraagIk heb aan u een vraag over het volgende:Wij zijn geen resident in Spanje, maar hebben wel een woning in Spanje. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, wij zijn bezig met een langstlevende testament en een levenstestament dat in Nederland opgemaakt wordt door een notaris. Nu vraagt onze Nederlandse notaris hoe dat hij het woningbezit in Spanje moet vermelden in beide testamenten. Graag uw bericht.
 
AntwoordIn uw vraag lijkt een misverstand aan de orde te zijn. Er is een wezenlijk verschil tussen een testament en een levenstestament. Een levenstestament is in feite geen testament (vastlegging van uiterste wil) maar een volmacht, met het oog op handelingen tijdens het leven. Een levenstestament houdt bijvoorbeeld in, dat bepaalde personen gemachtigd worden om handelingen te verrichten ter vertegenwoordiging van de volmachtgever. Aan deze volmacht komt een eind, op het moment van overlijden van de volmachtgever. Dus het huis in Spanje speelt hierin geen rol. Mogelijk kunt u wel in een levenstestament opnemen dat, wanneer u zelf niet meer wilsbekwaam bent,u aan uw zoon Jan of uw nichtje Carole vraagt de administratie en het beheervan uw huis in Spanje over te nemen. Separaat kunt u aan uw dochter Eva vragen resp. haar machtigen om de controle uit te voeren op uw medicijngebruik. Maar vanaf het moment van overlijden treedt het (echte) testament in werking.
 
Voor dat testament speelt de woning in Spanje dan weer wel een rol. Wat is uw wens met het huis na uw overlijden? U spreekt over een “langstlevende-testament”, tegenwoordig zouden we dat een testament, waarin een “wettelijke verdeling” opgenomen is, noemen. Kort en bondig: langstlevende (huwelijkspartner) ontvangt het bezit van alle goederen en schulden en de erfenis wordt verdeeld door langstlevende en de kinderen in gelijke delen. Die kinderen ontvangen hun deel pas na het overlijden van de langstlevende ouder.Indien dat uw wens is, kan dit opgenomen worden in uw Nederlandse testament. Dus na overlijden van de eerste van u beiden ontvangt langstlevende alle goederen. Bovendien is de vordering van de kinderen uitgedrukt in geld. Normaliter is deze vorde­ring eerst opeisbaar na het overlijden van de langstlevende. Mocht het echter in uw voornemen liggen, het huis aan een zoon of dochter na te laten, kunt u die beschikking in het testament met de notaris in Nederland bespreken. Belangrijk voor uw notaris is te weten dat de verdeling van goederen in Spanje geschiedt volgens de bepalingen van het Nederlandse testament. Er is sprake van Nederlands (erf)recht, de bepalingen in het testament zijn daarmede in overeenstemming.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esIndien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com