Rug Revalidatie Programma


 
Het rug programma is bedoeld voor mensen met chronische, recidi­verende en/of aspecifieke lage rugpijn:• Chronisch: als u langer dan 12 weken last heeft van de pijn, wordt dit chronisch genoemd;• Recidiverend: dit betekent dat u meer dan één episode met lage rugpijn heeft doorgemaakt;• Aspecifiek: hiermee wordt rugpijn bedoeld zonder specifieke, aanwijsbare lichamelijke oorzaak. Een hernia is een voorbeeld van een specifieke oorzaak.
 
Doelstelling van het programmaHet rug programma is speciaal ontwikkeld voor mensen met lage rugpijn. Doelstelling is het verbeteren van de rugpijn en het voorkomen van verdere rugklachten. Dit gebeurt door middel van het verbeteren van uw spierkracht en uithoudingsvermogen. Ook besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de manier waarop u uw dagelijkse handelingen uitvoert. Daarnaast krijgt u inzicht in uw eigen belasting en belastbaarheid. Dit kunnen wij vaststellen door gecomputeriseerde metingen van uw spierkracht en mobiliteit. Uw kennis over lage rugklachten in relatie tot bewegen wordt uitgebreid.
 
Hoe ziet het rugprogramma eruit?– Het beginDe fysiotherapeut begint met een intake gesprek, het invullen van vragenlijsten en een aantal gecomputeriseerde lichamelijke testen op specifieke test apparatuur van DAVID. De fysiotherapeut bepaalt of er geen belemmeringen zijn om aan het programma deel te nemen. De vragenlijsten geven inzicht in welke beperkingen u ervaart in uw dagelijks leven door de rugklachten. Met de testen wordt bepaald wat uw huidige conditie is. Op basis van de uitkomsten kan de fysiotherapeut de training goed op uw mogelijkheden en wensen afstemmen. De testen worden na 6 weken herhaald, waarna de fysiotherapeut de resultaten en de voortgang met u bespreekt. Het rug programma is dus echt een programma op maat!
 
– De groepstrainingWekelijks traint u 2 maal, onder leiding van een fysiotherapeut, in een klein groepje. De training bestaat uit een warming-up, krachttraining, conditietraining, en een cooling-down. De training duurt 1 uur.
 
Aanmelding, kosten en vergoedingHet rug revalidatie programma valt onder de fysiotherapie en wordt daarom vergoed volgens polis voorwaarden door alle Nederlandse zorgverzekeringen. Voor een “intake” afspraak kunt u bellen naar: 966 495 448.
 

Rug Revalidatie Programma


 
Het rug programma is bedoeld voor mensen met chronische, recidi­verende en/of aspecifieke lage rugpijn:• Chronisch: als u langer dan 12 weken last heeft van de pijn, wordt dit chronisch genoemd;• Recidiverend: dit betekent dat u meer dan één episode met lage rugpijn heeft doorgemaakt;• Aspecifiek: hiermee wordt rugpijn bedoeld zonder specifieke, aanwijsbare lichamelijke oorzaak. Een hernia is een voorbeeld van een specifieke oorzaak.
 
Doelstelling van het programmaHet rug programma is speciaal ontwikkeld voor mensen met lage rugpijn. Doelstelling is het verbeteren van de rugpijn en het voorkomen van verdere rugklachten. Dit gebeurt door middel van het verbeteren van uw spierkracht en uithoudingsvermogen. Ook besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de manier waarop u uw dagelijkse handelingen uitvoert. Daarnaast krijgt u inzicht in uw eigen belasting en belastbaarheid. Dit kunnen wij vaststellen door gecomputeriseerde metingen van uw spierkracht en mobiliteit. Uw kennis over lage rugklachten in relatie tot bewegen wordt uitgebreid.
 
Hoe ziet het rugprogramma eruit?– Het beginDe fysiotherapeut begint met een intake gesprek, het invullen van vragenlijsten en een aantal gecomputeriseerde lichamelijke testen op specifieke test apparatuur van DAVID. De fysiotherapeut bepaalt of er geen belemmeringen zijn om aan het programma deel te nemen. De vragenlijsten geven inzicht in welke beperkingen u ervaart in uw dagelijks leven door de rugklachten. Met de testen wordt bepaald wat uw huidige conditie is. Op basis van de uitkomsten kan de fysiotherapeut de training goed op uw mogelijkheden en wensen afstemmen. De testen worden na 6 weken herhaald, waarna de fysiotherapeut de resultaten en de voortgang met u bespreekt. Het rug programma is dus echt een programma op maat!
 
– De groepstrainingWekelijks traint u 2 maal, onder leiding van een fysiotherapeut, in een klein groepje. De training bestaat uit een warming-up, krachttraining, conditietraining, en een cooling-down. De training duurt 1 uur.
 
Aanmelding, kosten en vergoedingHet rug revalidatie programma valt onder de fysiotherapie en wordt daarom vergoed volgens polis voorwaarden door alle Nederlandse zorgverzekeringen. Voor een “intake” afspraak kunt u bellen naar: 966 495 448.