Erven als plaatsvervanger


 
VraagGraag maak ik van de gelegenheid gebruik jullie een vraag te stellen. Mijn oom overleed in 2016, zonder achterlating van kinderen. Zijn vrouw was enkele jaren daarvoor overleden. Tot 2010 woonde het echtpaar in Spanje. Ten gevolge van de ziekte van mijn tante gingen ze terug naar Nederland. Toen tante in 2014 overleed, was ze nog in het bezit van het appartement in Salou. Oom was haar algemeen erfgenaam, maar had geen energie meer om met “Spanje” aan de gang te gaan. Na jarenlang touwtrekken in de fami­lies over niet afgewikkelde nalatenschappen van broers en zussen, is nu vastgesteld dat ik enig erfgenaam van mijn oom ben. In Nederland was er geld en geen bezit maar van het appartement in Salou heb ik allerlei “escrituras” gevonden, die er officieel uitzien - veel stempels - en steeds weer de naam van alleen mijn tante.
 
Mijn vragen zijn:a. Hoe kan ik vaststellen dat mijn tante of mijn oom eigenaar is van het appartement in Salou?b. Indien het appartement op naam van tante staat, kan ik - als erfgenaam van oom - dan nog rechten doen gelden.
 
Antwoorda. Indien u met de papieren die in uw bezit zijn naar een willekeurige advocaat in Spanje stapt, kan die navraag doen inzake de tenaamstelling van het appartement. Van belang is dat u de persoonsgegevens van uw oom en van uw tante paraat heeft. Eenmaal vastgesteld dat het eigendom op naam van beide overledenen of op naam van één van beiden staat, raden wij u aan de locatie te bezoeken. Met het oog op de te maken kosten is het nuttig dat u vooraf vaststelt dat het eigendom vrij van bewoners, dus ook van huurders of krakers is. Ter plaatse kan een conciërge of een lid van de “Vereniging van eigenaren” u mogelijk nog details verstrekken over eventuele schulden aan genoemde vereniging. Ook kunt u de hulp inroepen van de administrateur van het appartementengebouw. Waarschijnlijk gaat het om een kantoor met een waarneembare duiding “Administracion de Fincas”. Indien het resultaat van deze inspanningen u sterkt in de overtuiging dat er een prijs voor u te halen is, ligt het volgende parcours voor u open.b. Indien het appartement op naam van “tante” staat vraagt u aan de notaris in Nederland, die betrokken was bij de afwikke­ling van de boedel van “tante” een “Verklaring van Erfrecht”. Daarin staat dat uw oom, haar echtgenoot, ook haar universele erfgenaam was. (u deelde dit hierboven mede). Nu u op uw beurt enig erfgenaam van uw oom bent, vraagt u ook dienaangaande een “Verklaring van Erfrecht”. Hierin staat dus dat u enig erfgenaam van uw oom bent. In Spanje aanvaardt u de erfenis van uw tante als “plaatsvervanger van uw oom” en vervolgens aanvaardt u de erfenis van uw oom, in de kwaliteit van zijn universele erfgenaam. Een en ander wordt vastgelegd in een notariële akte, te passeren door een Spaanse notaris.Enkele bureaucratische hobbels die u op het Spaanse pad tegenkomt betreffen o.m.:1. Van zowel oom als tante dient u navraag te laten doen in het “Spaans Centraal Testamentenregister” om vast te stellen dat er in Spanje geen testament was.2. Van beide overledenen dient u m.b.t. bankrekeningen die zij in Spanje hadden dagsaldi op te sporen, betrekking hebbend op dag van overlijden.*3. Zelf dient u over een NIE te beschikken, een Spaans fiscaal nummer.*Het enige plausibele motief voor het aanhouden van tenminste één bankrekening in Spanje is de betaalplicht inzake kosten van dienstverleners, zoals de elektriciteitsleverancier, het watercontract, de omslagkosten van de ”Vereniging van Eigenaren”, de jaarlijkse onroerendgoedbelasting (IBI) etc.
 
Ed Richelle -Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft,erfrechtdeweek@gmail.com
 

E.P.I.® - De nieuwe succesvolle techniek voor het behandelen van calcificaties in de pezen!!


 
Epi® staat voor "Elektrolyse Percutaan In het weefsel", en is een techniek uitgevonden door een Spaanse fysiotherapeut, José Manuel Sánchez Ibáñez. Het is een heel nieuwe techniek toegepast in de gezondheidszorg. De toepassing bestaat uit het inbrengen van een acupunctuurnaald in het aangedane weefsel, dit kan zijn een pees, gewrichtsbanden, spieren of andere weke delen.Het inbrengen van de acupunctuurnaald gaat onder begeleiding van een echografie. Als de naald in het aangedane weefsel zit, dan wordt er een galvanische stroom toegediend. Hierdoor treedt een chemische reactie (Elektrolyse) op die het “verkeerde” weefsel afbreekt. Tevens treedt er lokaal een ontstekingsproces op die ervoor zorgt dat fagocytose en het herstel van de aangedane weke delen optreed.EPI® heeft een hoog slagingspercentage bij het behandelen van peesproblemen (tendinopathie). In de eerste fase van een tendinopathie vinden er onstekingsprocessen plaats. Deze periode duurt ongeveer 3 weken. Hierna begint de tweede fase waarin een verandering van het metabolisme in het weefsel plaatsvindt. Dit veroorzaakt degeneratie en het vormen van “verkeerd” weefsel. Zo ontstaat er een langdurige blessure. Dit helpt mischien het begrijpen dat het nemen van ontstekingsremmers vaak niet effectief is. Het remt de wederopbouw van gezond en sterk weefsel.EPI® is een complexe techniek, maar het geeft werkelijk ongelooflijke resultaten. Door het versnellen van het herstelproces wordt het momenteel veel gebruikt bij profesionele sporters.Vandaag de dag is het DE techniek voor het behandelen van peesaandoeningen. Het is gemakkelijk toe te passen en is vrijwel zonder risico, zonder contra indicaties en het geeft geen napijnen van de behandeling.Het is een uitstekende techniek voor het behandelen van bekende tendinopathieën zoals in de schouder / knie, achillespees, epicondilitis (tennis elleboog), etc….Welke voordelen heeft EPI® t.o.v. andere therapieën?• Het is een therapie die lokaal wordt toegepast. Met behulp van een echografie wordt er precies op de plaats van de aandoening behandeld.• Het slaagt erin het aangedane weefsel te repareren, EPI® versneld het herstelproces.• De modificaties van de structuur en het biologisch proces in het weefsel is direct.• De effectiviteit is hoog t.o.v. de conventionele behandelingen binnen de fysiotherapie (Ultra geluid, Laser, massage, etc.) en andere medische behandelingen (medicatie, injecties of chirurgie).• De frecuentie van een recidief is laag.
 
Afspraak met de specialist maakt U via 966 495 448.