Revalidatie bij MS (deel 2)


 
Ondanks het feit dat er steeds meer be≠wijzen zijn dat revalidatie en lichaamsbeweging doeltreffend zijn voor mensen met MS, worden deze middelen nog steeds niet volledig benut voor het beheersen van met name MS-vermoeidheid.
 
Hier volgt deel 2
 
BehandelaarsTijdens de revalidatieperiode kunt u te maken krijgen met verschillende behandelaars. Die werken onder leiding van de revalidatiearts samen in het revalidatieteam. De behandelaars behandelen u vanuit verschillende invalshoeken, vullen elkaar aan en versterken elkaar.
 
Bij het revalidatieproces kunnen verschillende disciplines betrokken zijn, zoals een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, podoloog, orthopedist en vele anderen. Revalidatie-professionals werken in een team en zij overleggen met andere specialisten, zoals de neuroloog en de huisarts, om zo de continuÔteit van de zorg te waarborgen.
 
Wat kan revalidatie betekenen bij vermoeidheid?Mensen met MS leren omgaan met vermoeidheid betekent het geven van leefstijladvies en niet-farmacologische interventies, dikwijls in de vorm van revalidatie door een fysiotherapeut of een ergotherapeut.
 
Zij kunnen bijvoorbeeld:Een oefenprogramma ontwerpen, gebaseerd op de mogelijkheden en wensen van de persoon.
 
Na de oefensessies kan de persoon thuis verder oefenen of zelfstandig in een oefenruimte. Periodiek wordt bekeken of de aanbevelingen nog kloppen en of de oefeningen nog passen.Leren energie te besparen. Aangezien mensen met MS vaak beperkte energie hebben, is het doel zo optimaal mogelijk gebruik te maken van die energie gedurende de dag. Het doel is de activiteiten die het belangrijkst en het meest veeleisend, gereed zijn voordat de energie op is. Sommige van deze maatregelen kunnen ook de totaal beschikbare hoeveelheid energie vergroten. Bepalen welke hulpmiddelen nodig zijn om de energie die de dagelijkse activiteiten vereisen te verminderen. Bijvoorbeeld een spalk, een wandelstok, of een rollator die ervoor kunnen zorgen dat de energie die nodig is om te lopen vermindert. Ook kunnen hulpmiddelen helpen om het verlies aan handkracht of beweeglijkheid te compenseren.
 
Veranderingen aanbevelen.Dit kunnen veranderingen zijn in huis, aan de auto of op de werkplek. Ze hebben tot doel het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten makkelijker te maken.
 
Het revalidatieproces
 
ConclusieVermoeidheid is een van de meest voorkomende symptomen van MS en kan invaliderend werken. Hoewel de oorzaak van MS nog niet volledig be≠kend is, is er bewijs dat oefening en verandering van levenshouding voordeel opleveren. Revalidatie kan hierbij helpen en ervoor zorgen dat mensen met MS een betere invulling van hun dagelijks leven krijgen
 
RevalidatiemogelijkhedenIn revalidatiecentrum Medifit hebben wij jarenlange ervaring met het revalideren van MS-patiŽnten, zowel klinisch als poliklinisch. Ons revalidatieprogramma is een maat gesneden multidisciplinair programma met aandacht voor de individuele situatie van iedere MS-patiŽnt. De kosten voor revalidatie bij MS worden volledig vergoed door bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars waar wij mee samenwerken.
 
Ctra. Moraira - Benitachell 22, 0374 Moraira. 96 649 54 48www.mediftreha.nl