Wilt u reageren, stuur dan even een email naar info@deweek.net

Duur fanatisme


 
Stierenvechten, overigens een volkomen foute naam voor dit gebeuren, is al zolang als het bestaat een onderwerp van discussie. Voorstanders verdedigen het als cultuur, tegenstanders als dierenmishandeling. En ze zullen het er nooit over eens worden.Toepasselijk zijn hier Rudyard Kiplings woorden “east is east and west is west and never the twain (two) will meet”
 
Wonderlijk is dat de grootste antistierenvechtenlobby uit Engeland komt. Het land waar ieder jaar nog echte vossenjachten worden georganiseerd.
 
Terug naar Spanje.Mevrouw Rocio Cortizo Pires is tegenstander van stierenvechten. Maar Rocio is niet gewoon tegen. Rocio gaat vele stappen verder. Rocio wenst de stierenvechters dood. En als dat gebeurt viert ze dat op Facebook.
 
Victor Barrio was een torero die op zijn 29ste omkwam bij een stierengevecht in juli 2016 in Teruel.
 
Na de dood van Barrio schreef Rocio op Facebook de volgende tekst.“Wel, ik ben iemand die ervoor is dat alle stierenvechters en zij die hen verdedigen sterven … dat zijn geen mensen, het is vuilnis en daarom uitroeien. Ik begrijp niet hoe jullie een van die seriemoordenaars kunnen beklagen.”
 
Kortom, Rocio vindt het prima, ja viert het bijna, dat een torero het leven laat in de arena. En als je er graag naar kijkt, vindt Rocio, moet je ook dood.
 
Op antistierenvechten-sites op internet kom je ditzelfde redeloze fanatisme tegen. Je mag geen dieren dood maken, maar mensen wel.
 
Rocio is van een koude kermis thuisgekomen. Een steenkoude kermis.
 
De Fundacion de Toro de Lidia, stichting van de toreros, bracht Rocio’s boodschap onder ogen van de politie. De technologische dienst van de Policia Nacional achterhaalde de identiteit van Rocio, als auteur van de boodschap. De stichting begon vervolgens namens de familie van overleden torero een civiele procedure.
 
Rocio zag de bui al hangen en schikte. Overeengekomen werd dat Rocio uitgebreid en gedetailleerd publiekelijk schriftelijk excuses aan zou bieden. Aldus geschiedde met een vooraf overeengekomen tekst, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
 
Maar daarmee zijn we er nog niet. Terecht werd ook een schadevergoeding afgesproken voor de ernstige aantasting van de eer van toreros en van Victor Barrio in het bijzonder.Bedragen werden niet bekend gemaakt, maar er is sprake van een “importante indemnización economica” ofwel een aanzienlijke som.
 
Het unieke van deze kwestie is, dat het de eerste keer is dat dit soort beledigingen juridisch aangepakt en gestraft wordt. Rocio’s gelijkgestemden zijn gewaarschuwd.Dit soort ziekelijk fanatisme is duur. En terecht.
 
Frederick Fluweel
 

Dubbel de pisang


 
Er gaat hier vrijwel geen dag voorbij of er komt wel weer een nieuw corruptieschandaal aan het licht. Je zou denken dat er een moment komt dat je eraan went. Maar bij Frederick is dat dus niet het geval. Telkens kan hij zich weer opwinden om zoveel onbeschaamdheid. Om de ongelofelijke arrogantie van een zootje half opgeleiden.
 
In alle bestuurlijke niveaus en bij alle partijen in Spanje teelt de corruptie welig. Maar de absolute kampioen is de PP in de deelstaat Valencia. Wat die in de periode dat ze de absolute meerderheid hadden in het Valenciaanse parlement hebben uitgehaald toont weer eens aan dat de realiteit altijd de fantasie overtreft.
 
Er is geen gebeurtenis waarbij niet een heel aantal PP-ers tot aan de ellebogen in de schatkist graaiden. De Formule I, de America’s Cup, het bezoek van de paus, om maar een paar van de belangrijkste te noemen, hebben de belastingbetaler een vermogen gekost. En een flink deel daarvan vloeide in de zakken van de politieke leiders.
 
Doordat ze zich onkwetsbaar waanden, in combinatie met een mateloze hebzucht, werden ze onvoorzichtig. En zo kon het gebeuren dat ze bij tientallen tegelijk betrapt werden. Dat leidde weer tot de vele strafzaken. Strafzaken die, zo mogelijk, zo lang mogelijk gerekt, beter gezegd getraineerd, werden om uit het gevang te blijven ofwel om bewijzen en of geld en bezittingen te verdoezelen.
 
Het behoeft geen betoog dat, nu ze niet al te slim zijn, de dames en heren verdachte politici rechtshulp nodig hebben. Dus werden er advocaten ingehuurd. En nu ze zichzelf zo belangrijk achten waren dat natuurlijk geen pro deo advocaten, maar van die dure chique jongens.
 
In zijn onnozelheid dacht Frederick dat de verdachten, nu ze zat gejat hadden, zeer wel in staat waren om hun advocaat uit eigen zak te betalen. Nu was dat misschien financieel gezien ook wel zo, maar weer zet de werkelijkheid de fantasie voor joker.
 
De proceskosten van een hele serie verdachten van de PP, werd door de partij betaald. Nee, niet uit de partijkas, maar uit de openbare middelen. Dat kon omdat ze immers de absolute meerderheid hadden. Met andere woorden met geld van de belastingbetaler.
 
Dus in kort doet zich de volgende situatie voor. De burger betaalt belasting. De politici steken daarvan een, soms flink, deel in hun zak. Als ze dan gegrepen worden, wordt hun advocaat weer uit openbare middelen betaald. Ofwel de bestolene betaalt de verdediging van de dief die hem bestolen heeft. Dubbel de pisang.
 
Frederick Fluweel