Wilt u reageren, stuur dan even een email naar info@deweek.net

De dokter


 
Het zal de trouwe lezer bekend zijn dat Frederick geen hoge pet op heeft van logen en gogen, met name psychologen.
 
Het gaat bij deze vakgebieden om een niet exacte wetenschap. Dat alleen al geeft heel veel ruime voor interpretatie. En Frederick is van mening dat bij de psychologie die ruimte het grootst is. Interpreteren ins Blaue hinein.
 
Jaren geleden las hij in het blad Intermediair een interessant artikel van de destijds bekende psycholoog Piet Vroon. Die constateerde dat de helft van de psychologen het oneens was met de andere helft. Moet u zich zoiets eens voorstellen op het gebied van bij voorbeeld de medische wetenschap. Dr. X schrijft voor aspirine, terwijl Dr. Y voor dezelfde kwaal een amputatie voorstelt.
 
Frederick weet niet of het nog steeds mode is in Nederland, maar toen hij voor het eerst solliciteerde kon je er gif op innemen dat je een psychologische test moest doen. Bedrijven, die groot geworden zijn door bekwaam personeel, bleken opeens hun beoordelingsvermogen kwijt en moesten psychologen gaan bepalen wie wel in wie niet een baan kreeg. Beslissingen voor het bedrijfsleven werden genomen door lieden die daar mijlen ver vanaf stonden.Bedenk daarbij dat de helft het niet eens was met de testmethoden van de andere helft.Kortom je was met die grappenmakerij mooi overgeleverd aan de goden.
 
In zijn studententijd kende Frederick een aantal studenten psychologie. In ieder geval bij de faculteit in Groningen kon je al studiepunten halen door je enkele aanwezigheid bij bepaalde colleges. Gaf niets dat je niets van de stof had meegekregen.
 
Sommige van die studenten spoorden bij voorbaat al niet. Waarschijnlijk de reden waarom ze psychologie gingen studeren.Zo sprak Frederick een jongen, die net als hij, net uit de militaire dienst kwam. En dat was toen nog met een netjes kort geknipt koppie. Frederick vroeg hem wat hij ging doen. Psychologie was het antwoord. Maar pas volgend jaar. Hij was terecht van mening dat je voor joker liep op de psychologiefaculteit als je geen lang haar had. Dus dat moest eerst groeien anders wordt het niks met de studie. En dat soort mafkezen gaat zich bemoeien met jouw geestelijke gezondheid.
 
Hoe komt Frederick nu bij deze herinneringen, vraagt u zich af?Welnu, omdat hij in de Telegraaf las over de rechtszaak tegen dr. K. De dokter, psychiater/neuroloog, stond terecht omdat voor de tweede keer een sekspartner het leven liet bij de ruige seks met de dokter. De dokter hield van wat men noemde chemseks, seks onder invloed van drugs. Kennelijk ging er daarbij ruig aan toe want zijn partner legde het loodje.
 
De dokter vertelde dat het slachtoffer op enig moment begon te stuiptrekken en opeens roerloos bleef liggen. Als medicus kon hij wel het overlijden constateren, maar, zo verklaarde hij, had hij niet geprobeerd zijn sekspartner te reanimeren: “want daar voelde ik me niet vakbekwaam genoeg voor”, sprak een medisch specialist.
 
De dokter is wel geschrokken. Zo geschrokken dat hij besloten heeft seks af te zweren.Hij gaat nu theologie studeren.De koorknapen zijn gewaarschuwd.
 
Frederick Fluweel