Wilt u reageren, stuur dan even een email naar info@deweek.net

Onnozel


 
Wel eens gehoord van een onnozele bank? Frederick wel. Ja zelfs van twee onnozele banken. Of beter gezegd spaarbanken, want dat schijnt toch verschil uit te maken.
 
Mag Frederick u even voorstellen; Cajamadrid en Nova Caixa Galicia.
 
Iedereen die wel eens een lening, een bedrijfskrediet of een hypotheek heeft aangevraagd weet dat je die alleen maar krijgt als je met wiskundige precisie aan kunt tonen deze niet nodig te hebben. Dit in gedachten houdend zult u met stomheid geslagen zijn van het volgende verhaal.
 
In 2007 meldde zich de directie van het bedrijf Insoc Parking S.L. bij genoemde banken. Men had een briljant plan. In twee wijken van Madrid zouden twee grote parkings gebouwd worden.Men kon de grond aanwijzen waarop dit zou plaatsvinden met bijbehorend financieel optimistisch plan. Ieder van de banken werd een lening gevraagd van 26 miljoen euro. Want de zaken zouden, zoals gewoonlijk, groots aangepakt worden.
 
Insoc presenteerde de banken niet meer dan een verklaring van de gemeente Madrid waarin, in overigens weinig concrete bewoordingen, stond dat men zou gaan bestuderen of de plannen voldeden aan de voorwaarden om een bouwvergunning af te geven.
 
Er zou gebouwd worden op twee terreinen van 11.000 respectievelijk 2.500 m². Bijna surrealistisch is dat de terreinen, waarop de parkings gebouwd zouden worden, niet alleen niet aan elkaar grensden, maar bovendien grotendeels bebouwd waren. Het betrof niet meer dan onbebouwde stukken grond van genoemde terreinen. Ofwel bouwtechnisch gezien kon men er niet één parkeerplaats bouwen.
 
Met niet meer dan hun verhaal en de betekenisloze verklaring van de gemeente peuterde Insoc 52 miljoen euro los van beide spaarbanken.
 
In 2011, dus na vier jaar delibereren, besliste het gemeentebestuur van Madrid dat er geen bouwvergunning zou worden afgegeven, waarmee het hele plan in duigen viel.
 
Maar de lening werd niet terug betaald. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk waar het geld gebleven is, hoewel er natuurlijk sterke vermoedens uitgaan naar de directie van Insoc.
 
Door wanbeleid ook in andere zaken kwamen beide banken in moeilijkheden.De Spaanse overheid richtte daarvoor een organisatie op die Sareb genoemd werd. Sareb staat voor Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria of wel de instelling die het vastgoed beheert van banken in moeilijkheden. In de volksmond is Sareb beter bekend als “El Banco Malo”, de slechte bank.
 
Van de vorderingen die bij Sareb terecht komen is bekend dat zelden meer dan 10% geïncasseerd wordt.
 
Inmiddels is aangifte gedaan tegen bij de Spaanse Nationale Bank en bij het Openbaar Ministerie. Het OM mag op zoek gaan naar de directie van Insoc en het geld. De Spaanse Bank zal zich wenden tot de Centrale Europese Bank, die na moet gaan of beide spaarkassen hun boekje te buiten zijn gegaan door 52 miljoen euro te lenen voor een bouwproject waarvoor niet eens een vergunning was afgegeven.
 
U ziet het, geachte lezer, er bestaan onnozele banken. Helaas heeft Frederick er nog nooit een getroffen anders zou u deze wekelijkse column toegestuurd krijgen vanaf zijn onder Vanuatu (even opzoeken!) vlag varende jacht.
 
Frederick Fluweel
 

Onkunde


 
Het volgende staaltje van totale onkunde werd Frederick gemeld.
 
Een dame, laten we haar mevrouw de Pineut (de P.) noemen, deed Frederick het volgende droevige verhaal.
 
Door ziekte, en het later overlijden van haar echtgenoot, stond de camper van de familie de P. al een jaar stil in de garage. Toen mevrouw de P. de camper naar Nederland wilde rijden, wilde hij niet starten, omdat de accu leeg was.
 
De camper was verzekerd en had ook dekking voor pech onderweg-hulp. Mevrouw belde haar assuradeur en die zond een “grua”, een sleepwagen, met monteur. De startaccu van de camper zat onder de bestuurdersstoel. Maar onder de motorkap zitten twee punten waar je ook de accu kunt opladen of de auto kunt starten. Dit om te voorkomen dat je de afdekplaat onder de stoel moet demonteren. Om redenen die alleen hem bekend zullen zijn weigerde de monteur zijn oplaadstation te koppelen aan de polen onder de motorkap.
 
Tot verbazing en ontzetting van mevrouw de P. en twee getuigen verbond onze grote techneut de polen verkeerd op de accu. Dus geknetter, vonken en rook. Eén van de getuigen wees Technomans erop wat hij verkeerd deed. Die brabbelde wat onverstaanbaars en … verbond de polen andermaal verkeerd. Weer geknetter, vonken en rook. Uiteindelijk bracht hij de juiste verbinding tot stand en startte de motor.
 
Mevrouw had terechte twijfels over deze klucht en besloot toch maar even langs de dealer te gaan. Die meldde, na controle van de camper, dat er twee accu’s doorgebrand waren en dat de boordcomputer en het hele elektrische systeem van het dashboard door kortsluiting onbruikbaar was geworden. De alarminstallatie werkte ook niet meer. Schade 3.000 euro.
 
Mevrouw de P. heeft een all risk verzekering en meldt zich, via haar agent, dus bij haar assuradeur. Die neemt contact op met de garage, die bevestigt dat de schade ontstaan is door kortsluiting.
 
Mevrouw heeft naast de schade, drie getuigenverklaringen en een verklaring van de dealer ingeleverd bij haar assuradeur, zodat die de schade kon gaan verhalen op de grua.
 
En dan ontstaat het typisch Spaanse gehakketak als je schade claimt. Na 17 maanden (!) heeft mevrouw nog geen cent ontvangen. De grua ontkent aansprakelijkheid.
 
Mevrouw de P. is niet voor één gat te vangen. Zij heeft ook een rechtsbijstandverzekering. Die wordt op de zaak gezet. Die komt na korte tijd met de mededeling dat het verhalen van de schade vrijwel onmogelijk was.
 
En nu, geachte lezer, ga er even voor zitten. De grua stelde dat mevrouw niet de eigenaar was van de camper en dat zij als zodanig geen claimrecht had. De camper stond nog op naam van haar overleden echtgenoot. De rechtsbijstandassuradeur slikte dit voor zoete koek. De verzekeringsagent ook, terwijl het juist diens taak is om na te gaan of assuradeuren aan hun verplichtingen voldoen.
 
Het argument van de grua is juridische onzin. Frederick zal niet diep op de juridische aspecten ingaan, maar in het burgerlijk recht geldt dat bezit van roerend goed eigendom impliceert.
 
Ten tijde dat Frederick dit schrijft loopt de zaak nog, met dien verstande dat mevrouw de rechtsbijstandassuradeur het bovenstaande aan het verstand gaat proberen te brengen.
 
Maar mevrouw is toch wel behoorlijk de pineut met een klungel van een monteur, met een rechtsbijstandassuradeur die zich met een klui­tje in het riet laat sturen en een agent die stond erbij en keek ernaar. Drievoudige onkunde.
 
Frederick Fluweel