Wilt u reageren, stuur dan even een email naar info@deweek.net

Het Hoorntjes Duo


 
De volgende rechtszaak speelde zich kort geleden af in Portugal.
 
Twee mannen nemen een vrouw gevangen en mishandelen haar. De vrouw doet aangifte en er komt een strafzaak. De mannen ontkennen niet en worden veroordeeld. Maar de opgelegde straf voor beide heren bedroeg slechts vier maanden cel.
 
De Officier van Justitie, evenals het slachtoffer, vond de straf belachelijk licht en ging in hoger beroep.
 
Dan komt de zaak voor bij rechter Neto van het Hof in Oporto. Mr. Neto hoort de raadslieden van de verdachten en de Officier van Justitie. Dan volgt het vonnis. Edelachtbare Neto overweegt dat overspel door de vrouw getuigt van een slecht karakter en een volkomen gebrek aan respect voor haar echtgenoot. Een overspelige vrouw is een kwaadaardig mens. Aldus Neto.Mr. Neto haalt ook de bijbel aan. Nu is Frederick niet zo bijbelvast, zodat hij niet precies kan aangeven waar het staat. Maar het kot erop neer dat ook in de bijbel een overspelige vrouw niet alleen streng veroordeeld wordt, maar bovendien zwaar gestraft moet worden. Rechter Neto is het daar helemaal mee eens. Het staat Frederick bij dat de bijbel rept van de doodstraf. Maar nogmaals …..Rechter Neto is niet alleen bijbelvast, hij ook koranvast. Hij verwijst naar de sharia. Hoe die optreedt tegen overspelige vrouwen. Die regelt dat ze gestenigd worden voor het manlief de hoorntjes opzetten.
 
En met zulke onweerlegbare argumenten komt rechter Neto tot ….. vrijspraak. Een uitspraak die hem inmiddels wereldberoemd heeft gemaakt in Europa.
 
Een wijze Duitser sprak eens: “Die Göter und die Richter sind unvorhersagbar”. Voor hen die het Duits niet machtig zijn : Goden en rechters zijn onvoorspelbaar.
 
Tot zover de juridische kant van deze zaak, waarover zeker nog het nodige gediscussieerd zal worden.
 
Maar nu gaan we de verdachten even nader bezien. Moeders had pap de hoorntjes opgezet. Zij was het mandje ingedoken met paps vriend Joao. Daar was pap heel boos over. Hij had zich dan ook prompt laten scheiden van moeders. Vervolgens haalde ze hetzelfde uit met Joao. Die was ook heel boos op kennelijk van een turbo libido voorziene moeders. Zo boos dat hij zijn hitsige ex vriendin een lesje wilde leren. Hij vatte het plan op haar op te pakken en haar een paar flinke draaien om de oren te geven. Maar vooraf informeerde hij of pap ook belangstelling had om mee te doen. Pap had inderdaad belangstelling. En zo kon het gebeuren dat de echtgenoot en de minnaar in eendrachtige samenwerking afrekenden met moeders.
 
De afloop kent u. Het Hoorntjes Duo komt er mee weg.
 
Wat Frederick zich nu afvraagt is of Neto geen moeder, vrouw, zussen of dochters heeft. En zo ja of hij niet bang is dat hem hetzelfde zal overkomen als moeders.
 
Frederick Fluweel