Wilt u reageren, stuur dan even een email naar info@deweek.net

Kapje


 
Voor het hele gelazer met het Civid virus zag Frederick in de pers vaak foto’s van ultra milieubewuste (of extreem angstige) meestal Aziatische mensen, die met mondkapjes liepen. Frederick kon zich daar wel iets bij voorstellen. Hij herinnert zich nog goed dat als hij midden in de zomer op motor een grote stad binnen reed, hij al kilometers voor hij de binnenstad bereikte, de luchtvervuiling in zijn keel en zijn ogen voelde. Maar de hele dag met zo’n kapje lopen?
 
En toen kwam het virus. Mondkapjes? Waren niet nodig volgens de woordvoerders van de Spaanse regering. Kort daarna opeens wel nodig. Wat bleek? Tijdens het “niet nodig” waren er geen mondkapjes. Had de regering vergeten te bestellen. Dus wordt het gezondheidsadvies aangepast aan de onkunde van de regering.
 
En nu moet iedereen op straat met zo’n mondkapje lopen. En dat heeft zo zijn aardigheden. De dames moeten het Frederick maar even vergeven, dat wat volgt vanuit een mannelijk standpunt bezien wordt. Frederick let nu eenmaal instinctmatig meer op vrouwen.
 
Zo’n masker bedekt de helft en zeker niet het onbelangrijkste deel van het gezicht. Zo is het dus moeilijker, zo niet onmogelijk, om vast te stellen of een dame een mooi gezicht heeft of niet. Wat over blijft zijn de ogen. Maar die kunnen enorm veel over iemand zeggen. Niet voor niets zegt men dat de ogen de spiegel van de ziel zijn.
 
Er is naar Fredericks mening een groot verschil tussen ogen en de blik. Iemand kan hele mooie ogen hebben, maar toch een onvriendelijke, zelfs nare of anderzijds een volkomen wezenloze blik hebben. Zo zijn er van die koude vissenogen. Of wat Frederick een koeienblik noemt. Heeft u weleens een koe in de ogen gekeken? Zo kijkt iemand met een IQ van 0. Heel pijnlijk. En dat niet alleen voor de eigenaar van die blik.
 
Daarnaast heb je wat Frederick noemt de Hollandse blik. Als Frederick in Nederland is, valt hem telkens weer op hoe veel jonge vrouwen je met een wat arrogante blik door de wereld lopen, zo van “heb-ik-wat-van-je-aan?”
 
Wat gelukkig nog wel onverborgen blijft is het haar. Frederick herinnert zich vaag iets over zeven schoonheden. Eén daarvan was de combinatie van blond haar en bruine ogen. Frederick weet niet wie dat bedacht heeft, maar hij geeft toch de voorkeur aan een donkerharige Latina met blauwe ogen. En hoewel Frederick Ierland een fantastisch land vindt en de Ieren een geweldig volk met heerlijke humor, wordt hij niet nerveus van rood haar en groene ogen.
 
De charme van zo’n mondkapje is dat er dingen te raden overblijven. Net zoals een vrouw in een nerveuze bikini veel sexier is dan, hoe welgevormd dan ook, dan een dame in haar blote bips.
 
Frederick Fluweel
 

Nederlande erfenis onder Spaans erfrecht


 
VraagMijn vader had een appartement in Spanje. Hij overleed in 2017 en zijn adviseur raadde zijn kinderen, (dat waren er drie) aan om niets te ondernemen, want de successie-belasting in Spanje is hoog. Hoewel we ervan overtuigd waren dat hij een testament gemaakt had, blijkt dat niet het geval te zijn. Omdat vader al enige jaren in Spanje woonachtig was -hij is er na het overlijden van mijn moeder in 2013 gaan wonen- kan de notaris hier in Nederland niets voor ons betekenen. Hij zegt ons dat we een “Europese verklaring van Erfrecht” nodig hebben en die moet afgegeven worden door een notaris in Spanje. Een extra obstakel is dat mijn zus, de oudste van de drie kinderen van mijn vader, in 2019 is overleden. Zij heeft naast haar man twee kinderen achtergelaten, maar ook zij had geen testament. Ik schrijf mede namens mijn broer, in verband met zijn werk in het buitenland zal hij mij, zodra we weten wat te doen staat, een volmacht geven. Mijn vraag is dus, hoe we de erfenis van vader aanpakken en of we te maken hebben met de kinderen van mijn overleden zuster.
 
AntwoordZoals u zelf al vaststelt, zijn er twee erfenissen in het spel. Nu uw vader geen testament maakte, en in Spanje woonachtig was, dient zijn nalatenschap naar Spaans recht afgewikkeld te worden. Uw zuster was (naar wij aannemen) in Nederland woonachtig, haar nalatenschap wordt volgens Nederlands recht afgewikkeld. Het scenario ziet er als volgt uit:Een notaris in Nederland kan een “verklaring van erfrecht” ter zake van het overlijden van uw zuster afgeven. Nu zij geen testament had, is de regeling (die in de wet vastgelegd is en geduid wordt als “wettelijke verdeling”) van kracht op de verdeling van haar nalatenschap. Haar echtgenoot is degene, aan wie alle goederen/bezittingen maar ook de schulden van de nalatenschap toekomen. Haar kinderen hebben een vordering op hun vader, die met name opeisbaar is, nadat hij overlijdt. Deze “verklaring van erfrecht” laat u voorzien van een apostille en er dient een Spaanse vertaling aan toegevoegd te worden. Met betrekking tot het overlijden van uw vader kunt u aan de notaris in Nederland een verklaring vragen, waarin o.m. staat dat hij/zij als notaris verklaart dat:? uw vader ten tijde van zijn overlijden weduwnaar was van mevrouw (uw moeder);? er, ten tijde van zijn overlijden, drie afstammelingen in leven waren te weten: ...., ... en ....;? uw vader in Nederland niet over zijn nalatenschap beschikte (geen testament maakte);? uw zuster op .... overleed, en dat de vererving van haar nalatenschap vastgelegd is in de (hierboven genoemde) “verklaring van erfrecht”.Met de eerder genoemde “verklaring van erfrecht” en de “notariële verklaring” die ook in het Spaans vertaald dient te worden, nadat er een apostille op aangebracht is, bezoekt u een notaris in Spanje.De Spaanse notaris maakt geen verklaring van erfrecht, hij verwerkt de inhoud van de documenten in een notariële akte onder het hoofd: “Escritura de aceptación de herencia”. In deze Spaanse akte worden alle bezittingen van uw vader in Spanje gelegen, opgesomd. De rechthebbenden worden vervolgens opgenomen als erfgenamen. Die rechthebbenden zijn, uw broer, u zelf én de weduwnaar van uw zuster. Immers, haar erfdeel in de nalatenschap van uw vader, is een vordering die deel uitmaakt van haar vermogen op de dag van haar overlijden. De akte bij de notaris in Spanje dient door of namens elk van de drie begunstigden getekend te worden. Bovendien dient u alle drie te beschikken over een fiscaal nummer (NIE) in Spanje.Tenslotte dient de Spaanse notaris met het oog op de akte te beschikken over een originele verklaring van overlijden van uw vader en het bewijs dat hij in Spanje geen testament had, documenten waar u klaarblijkelijk al over beschikt.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7Ctra: Finestrat (CV-758) Benidorm.Tel: 96 585 08 91 www.servitur.esWij nodigen u uit uw vragen over erfrecht te zenden naar: erfrechtdeweek@gmail.com