Wilt u reageren, stuur dan even een email naar info@deweek.net

On(der)wijs


 
Frederick denkt dat Spanje een absoluut uniek middelbaar onderwijssysteem heeft.
 
Onderwijs is kennisoverdracht. Er zijn proefwerken of eindexamens en andere tests om testen of deze overdracht geslaagd is of niet. En die bepalen of je over gaat en of je een diploma krijgt.
 
In Spanje is er de verplichte middelbare opleiding onder de naam ESO. Dat staat voor Educacion Secundaria Obligatoria, ofwel verplichte middelbare opleiding van het 12de tot het 16de jaar.
 
Tot vóór de Covidperiode gold de volgende regeling. In de eerste drie klassen ging men nog over met maximaal drie onvoldoendes. Bij meer dan drie onvoldoende bleef men zitten. Voor het eindexamen gold max twee onvoldoendes om het diploma te krijgen. Bij meer dan twee werd dat het jaar overdoen.
 
In april 2020 stond de toenmalige minister van Onderwijs, Isabel Celaá, in verband met Covid toe dat ESO-studenten de mogelijkheid zouden hebben om zowel het jaar te halen als het diploma te behalen zonder limiet op het aantal onvoldoendes. Ja, geachte lezer, u leest het goed. Ook de student die voor alles onvoldoendes haalt gaat toch over of krijgt toch het diploma. En of u het gelooft of niet, deze regeling geldt nog steeds.
 
Uit de statistieken van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat 26% van de leerlingen op openbare scholen zakt, vergeleken met slechts 10% op particuliere scholen, waar het percentage leerlingen dat slaagt met een voldoende ook veel hoger is (87% vergeleken met 59%). Dit kan te wijten zijn aan het feit dat privéscholen guller zijn met cijfers, waakzamer zijn met leerlingen zodat ze niet zakken, leerlingen hebben met meer sociaaleconomische mogelijkheden en meer versterking thuis, of al deze redenen samen. Feit is dat uiteindelijk 98% slaagt, vergeleken met 85% op openbare scholen.
 
Dus de lapzwans of de dombo krijgt hetzelfde diploma als de ijverige student. Maar de lapzwans komt aan de beurt als hij of zij zich aanmeldt bij de universiteit.Geen schijn van kans om aangenomen te worden.De dombo hoeft zich vanzelfsprekend niet eens aan te melden.
 
Maar ook de ijverige student, die het redt om wel aangenomen te worden krijgt het heel moeilijk. Het niveau op het ESO is dusdanig laag, dat docenten op de universiteiten klagen over het gebrek aan kennis tot en met kinderlijke spelfouten.
 
Als u dan bedenkt dat Spanje, in vergelijking tot andere landen uit de EU, het meeste geld uitgeeft, zal duidelijk zijn dat er iets heel fout is.
 
Frederick Fluweel
 

De Wet Trans


 
In Spanje staat op het punt van inwerkingtreding de zogenaamde Wet Trans (Ley Trans).Dit door het uiterst linkse Podemos voorgedragen wetsontwerp bepaalt dat mensen vanaf hun 12e jaar in hun identiteitsbewijs of paspoort hun geslacht kunnen wijzigen. Twaalf- tot veertienjarigen hebben toestemming van een rechter nodig. Veertien- tot zestienjarigen medewerking van de ouders en vanaf 16+ zijn er geen beperkingen.
 
De geslachtswijzing wordt geaccepteerd zonder dat chirurgie en/of behandeling met hormonen vereist is. Wel moet er sprake zijn van dysforie ; prikkelbaarheid, depressie, het omgekeerde van euforie.
 
Coalitiegenoot PSOE wil enkele aanpassingen aanbrengen van deze wel heel vergaande wet. Daarover wordt nog geruzied met Podemos.
 
Nu hoef je echt niet veel fantasie te hebben om te voorspellen wat voor een ellende, maar ook ludieke situaties deze wet kan geven. Zeker als je weet dat de wet bepaalt dat je net zo vaak van geslacht kan wisselen als je wilt.Dus deze week zijn we Gideon, de volgende week Eugenia. Daarna zien we wel verder.Lijkt een beetje op het transfergebeuren in de voetballerij. Dit jaar Bij Madrid, volgend jaar bij Barça.
 
Waar Frederick met grote belangstelling naar uitkijkt is hoe de zich dit gebeuren gaat afspelen in de sportwereld. Bij biljarten ziet Frederick geen problemen. Maar wat, als Gideon besluit Eugenia te worden en zich meldt bij het dames hockeyteam? Hoe moet dat in de kleedkamer als van het damesteam Eugenia weliswaar net als de rest ook borsten heeft, maar nog geen amputatie heeft laten verrichten? De hockey federatie zit zo ook met een mooi probleem nu toch altijd gold dat vrouwenteams uit vrouwen bestaan en mannenteams uit mannen.Maar wat is Gideon? Juridisch is hij/zij/het vrouw geworden.
 
Bij voetbalclub De Ballen speelde Eugenia totdat zij besloot Gideon te worden. Frederick sluit niet uit dat dat enige verlegenheid in de kleedkamer kan geven. Maar dat is wellicht op te lossen met enige discretie.
 
Maar wat als Gideon scoort. Zoals dat bij voetbal gebruikelijk is wordt degene die scoort omhelsd, gevloerd en besprongen. Daar wordt het allemaal wat kritischer. Met name voor Gideons teamleden. Juridisch blijft Gideon Eugenia en met z’n alle Eugenia bespringen zou strafrechtelijke consequenties kunnen hebben. Groepsverkrachting in plaats van groepsviering.
 
Als Gideon besluit om over te gaan naar een andere club wordt dat dus een trans transfer.
 
U ziet het, de sportbonden gaan zware tijden tegemoet.
 
Frederick Fluweel