Denia wil investeren in cultuur


DENIA – De gemeente Denia staat op het punt om de begro­ting voor 2019 goed te keuren. Dat zou betekenen dat de plannen die de huidige gemeenteregering heeft, nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen van mei kunnen worden ­vastgelegd.In die begroting is een opvallend bedrag uitgetrokken voor het restaureren van het kasteel dat op het hoogste punt van Denia ligt. Een project waarin het oostelijke bastion en El Verger Alt en Baix helemaal worden opgeknapt is voor 656.000 euro opgenomen in de begroting. Dit geld is overigens maar voor een klein deel uit de eigen gemeentelijke kas afkomstig: men heeft een potje van landelijke en Europese fondsen voor culturele investeringen. Wél uit eigen zak komt het opknappen van de visafslag (lonja) en twee toekomstige musea: het Museo del Mar en het Museo de Historia.

Evenement voor alle leeftijden in haven Alicante


ALICANTE – In het Volvo-gedeelte van de haven van Alicante wordt van 28 tot 31 maart het evenement ‘Alicante Puerto de Encuentro’ gehouden.Gedurende een lang weekend zullen er allerlei activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Zo ligt deze dagen de replica van het schip La Nao Victoria in de haven. Het eerste schip dat tussen 1519 en 1522 een reis om de wereld voltooide, zal gratis van binnen en van buiten te bezichtigen zijn. In de haven zijn verder optredens, exposities, workshops, wedstrijden en watersport­activiteiten - zoals zeillessen - voor iedereen die van de zee houdt.

Oude speelgoedfabriek wordt restaurant


DENIA – Dat Denia een rijke historie heeft, is algemeen bekend. Er is zoveel historie, dat de stad er moeite mee heeft alle schatten te beschermen of zelfs maar in kaart te brengen. Maar gelukkig zijn er soms privé-initiatieven die helpen bij het in ere herstellen van bouwwerken die ooit een belangrijke rol speelden in Denia.Zo heeft een horecaondernemer een voormalige speelgoedfabriek in de calle Pont, in het havengedeelte van Denia, gekocht om daar een restaurant van te maken. Deze ondernemer heeft veel respect en liefde voor de geschiedenis van Denia en hij schakelde de gemeentearcheoloog in om een kijkje te komen nemen in het pand voor hij aan restauratie begon. De archeoloog ontdekte al snel dat dit geen gewone fabrieks­ruimte was. De oude bogen en andere architectonische elementen in het gebouw wekten de belangstelling, ondanks het feit dat het pand niet op een lijst van beschermde of bijzondere gebouwen in Denia stond. Na onderzoek bleek echter dat het gebouw uit de periode 1580-1620 moest dateren en dat het gebouwd werd als koetshuis voor koning Felipe III. Deze koning bezocht Denia in de genoemde periode diverse malen. Na de dood van de koning in 1621 kreeg het pand andere doeleinden, zoals een magazijn voor rozijnen en een fabriek van houten speelgoed. De horecaondernemer zal bij de verbouwing tot restaurant alle oude elementen respecteren en zo een stukje geschiedenis helpen te bewaren.

Rechter verbiedt uitrukken amandelbomen


MARINA ALTA/BAIXA – Een rechter in Alicante heeft technici die waren uitgezonden door de Valenciaanse overheid de toegang tot een drietal boomgaarden in de Marina Alta en Baixa ontzegd.De technici waren gekomen om de door de Xyella fastidiosa-bacterie aangetaste amandelbomen uit te graven en ook alle gezonde amandelbomen die daar in een straal van honderd meter omheen staan. De akkerbouwers in de provincie Alicante ageren al enige tijd tegen de bestrij­dingsmethode die wordt opgelegd vanuit Valencia. Die heeft er in de afgelopen twee jaar al toe geleid dat ruim dertigduizend amandelbomen zijn verwijderd, terwijl slechts een heel klein deel daarvan werkelijk door de bacterie was aangetast. Nog zeventigduizend bomen zijn aangewezen om te worden uitgetrokken, vanwege hun nabijheid tot een besmette boom. De akkerbouwers worden geruïneerd, zij ontvangen slechts een klein bedrag schade­vergoeding per boom en ze verliezen hun bron van inkomsten. Er werden het afgelopen jaar dan ook al diverse manifestaties tegen het falende beleid uit Valencia gevoerd maar nu heeft de rechter voor het eerst de helpende hand toegestoken. Deze liet in zijn oordeel weten dat in bijvoorbeeld Italië of op de Balearen de bestrij­dingsmethode van de Xylella al is aangepast. Daar wordt alleen de besmette boom behandeld en het insect bestreden maar gezonde bomen worden niet meer omgehakt of uitgetrokken. Daarom ziet de rechter geen reden waarom de eigenaars van akkers in Beniardá en Alcalalí moeten toestaan dat hun gezonde bomen ver­nietigd worden. De akkerbouwers hopen dat deze uitslag een ommekeer betekent in de strijd tegen de Xylella en vooral in de strijd tegen de Valenciaanse overheid.

In de rij voor parkeerkaart


BENIDORM – Onlangs berichtten we u in deze krant over de nieuwe parkeerkaart voor bewoners in Benidorm.Deze kaart kan door mensen die in het bevolkingsregister van Benidorm ingeschreven staan én in Benidorm motorvoertuigenbelasting betalen, sinds afgelopen week worden aangevraagd bij de gemeente. Veel inwoners bleken nauwelijks te kunnen wachten op de kaart – of liever gezegd sticker die op de ruit van de auto kan worden geplakt – en voor de twee gemeentekantoren vormde zich een lange rij. Op de eerste dag verwerkte de gemeente de aanvraag van maar liefst zeshonderd inwoners. Zij kunnen, als ze de kaart hebben, sinds 15 maart in een dertigtal straten gratis parkeren. In totaal zijn er 1500 parkeerplaatsen beschikbaar gemaakt voor dit proefproject dat het voor de bewoners gemakkelijker moet maken om een parkeerplaats te vinden in de stad.

Fotowedstrijd voor mobiele telefoon


TEULADA – De gemeente Teulada en de fotoclub l’Andragó organiseren voor de eerste keer een fotowedstrijd voor de mobiele telefoon waaraan iedereen boven de 16 jaar kan meedoen.De wedstrijd duurt van 22 tot 31 maart en in die periode kunnen de deelnemers proberen met hun mobiele telefoon de mooiste plekjes in Teulada en Moraira op een creatieve manier vast te leggen. Meer informatie op www.teuladamoraira.com. Inschrijven kan via fotoclublandrago@gmail.com.

1 - 2 - 3 - 4 - 5