Wat te doen bij aanspoelen dieren


Vaak zijn deze dieren gewond geraakt door toedoen van de mens, bijvoorbeeld door een schroef van een boot of een plastic zak. Om de kans deze dieren te redden te vergroten organiseert de Fundación Oceanogràfic uit Valencia samen met het Rode Kruis een serie korte voorlichtingen aan het strand om mensen te tonen wat ze moeten doen als ze getuige zijn van het aanspoelen van een dier uit zee. Deze voorlichtingsdagen werden onlangs al gehouden in Gandía en Oliva en afgelopen weekend in Guardamar del Segura. Op 15 juli volgt de volgende voorlichting, aan het strand van Jávea. Er wordt een tent aan het strand opgezet met informatie over de verschillende dieren die gevonden kunnen worden en hun eigenschappen. En om 11.15, 12.15 en 13.15 uur zijn er korte demonstraties waarin getoond wordt hoe de dieren kunnen worden geholpen.

Redding Spaanse tolwegen kost Spanje minstens 3,5 miljard euro


MADRID – Het gaat niet goed met de uitbaters van Spaanse tolwegen. Acht ervan zijn reeds failliet als gevolg van tegenvallende inkomsten en hoge kosten voor de aanleg van de wegen.De eigenaren liepen echter als gevolg van een speciale clausule in het contract geen enkel risico. De staat is namelijk aansprakelijk voor het geval er iets mis zou gaan en de exploitatie van de wegen niet aan de verwachtingen zou voldoen. Inmiddels stelt de Spaanse regering voor om de helft van de schuld kwijt te schelden en de andere helft om te zetten in obli­gaties met een looptijd van dertig jaar. Volgens een rapport van de Spaanse Rekenkamer lopen de kosten voor de staat nu op tot 3,7 miljard euro wanneer deze de concessies begin 2018 weer terugneemt. Dit werd woensdag gemeld door de Spaanse minister van Fomento, Iñigo de la Serna. Datzelfde jaar zullen voor 700 miljoen euro aan obligaties worden aangeboden. De rest van de schuld zal bij de overheidsschuld geteld worden. De factuur kan nog hoger uitvallen vanwege schade­vergoedingen in verband met het onteigenen van de grond voor de bouw van de tolwegen. Die betreft alleen al in het geval van de R-3 en de R-5 bij Madrid een bedrag van 229 miljoen euro.

Fotofestival in Benidorm


BENIDORM – Van 15 juli tot 15 augustus wordt in Benidorm de eerste editie van het fotofestival ‘Retrato’ gehouden.Achttien portretten van negen vrouwelijke fotografen krijgen een plekje in de stad en kunnen door de voorbijganger worden bewonderd. Ze zijn anderhalve meter groot en kunnen dus moeilijk over het hoofd worden gezien. Het festival bestaat verder uit twee workshops.

Rechter scheldt gemeente Altea 4,7 miljoen euro kwijt


ALTEA – De rechter heeft bepaald dat de gemeente Altea geen 4,7 miljoen hoeft te betalen aan een projectont­wikkelaar.Deze projectontwikkelaar had dat geld van de gemeente geëist omdat het bouwproject ‘Los Puentes del Algar’ in 2013 werd gestaakt. Dit project was in 2001 goedgekeurd en het zou uit drieduizend woningen, een golfterrein, hotels en winkels gaan bestaan. Door een verandering in het bestemmingsplan werd de vergunning ongedaan gemaakt en het project gestaakt. De projectont­wikkelaar stapte naar de rechter en eiste 12,3 miljoen aan gemaakte kosten van de gemeente. De rechter oordeelde dat 4,7 miljoen daarvan niet terecht waren. Of de overige 7,6 miljoen wel moeten worden terugbetaald, zal later blijken. Dit is het bedrag dat de projectontwikkelaar aan de gemeente betaalde dus het lijkt onwaarschijnlijk dat dat bedrag ook wordt kwijt gescholden.

Benidorm verklaart meeuwen de oorlog


BENIDORM – De gemeente Benidorm neemt maatregelen om de opmars van de geelpootmeeuw tegen te gaan.Dit dier zorgt al enkele jaren voor overlast in kustplaatsen als Calp en Benidorm en ze rukt steeds verder op naar de bewoonde wereld. In Benidorm zijn al gevallen bekend van mensen die werden aangevallen door de meeuwen als ze hun nesten bedreigd zien of schade die wordt aangericht in urbanisaties. Ook de meeuwenpoep op gebouwen zorgt voor overlast. De gemeente Benidorm begon al enkele maanden geleden met het weghalen van nesten als deze zich op openbare gebouwen bevinden en het doorprikken van eieren. Met geluid- en lichtsignalen wordt geprobeerd de volwassen meeuwen weg te jagen. De gemeente vraagt bewonersverenigingen van urbanisaties waar problemen zijn met meeuwen contact op te nemen met het Milieu-departement.

Bunker burgeroorlog opgeknapt


ALTEA – Aan de Playa de l’Olla in Altea werden vorige week de opknapwerk­zaamheden aan een bunker uit de Spaanse burgeroorlog afgerond en ge­presenteerd. De bunker was er één van in totaal acht die tijdens de burgeroorlog aan de kust van Altea werd neergezet door de Republikeinse legers om zich met mitrailleurs te kunnen verdedigen tegen de aanvallen uit zee van de legers van Franco. Twee van de bunkers zijn bewaard gebleven, die van L’Olla en een andere aan het strand van Cap Negret.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6