Spaanse landbouw lijdt grote


verliezen door droogteMADRID - Een schaarste aan regen treft dit hydraulische jaar grote delen van Spanje.De gevolgen van die schaarste worden steeds duidelijker zichtbaar in het dor ogende landschap. Er zijn ook nog de niet direct zichtbare gevolgen, zoals boeren die veevoer moeten inkopen omdat het land te droog is om te grazen, een Spaanse graanschuur waar geen graan geoogst kan worden of restricties op waterverbruik om het land te besproeien. Desondanks verzekerde de minis­ter van Landbouw, Voeding, Visserij en Milieu, Isabel García Tejerina haar toehoorders ervan dat watertoevoer verzekerd is voor de hele Spaanse bevolking. Sinds het begin van het hydraulische jaar, dat afgelopen 1 oktober van start ging is de neerslag verminderd met 13 procent ten opzichte van de normale waarden in deze periode. De droogte is echter ongelijk over het land verdeeld. Volgens het ministerie van Milieu is de waterschaarste vooral groot in het noorden van het land bij de rivieren Duero en Ebro. Bovendien gaf ze aan dat er een batterij aan steun­maatregelen is genomen om voor boeren de effecten van de droogte op hun bedrijfsvoering te minimaliseren. Het ministerie werkt samen met de Europese Unie om 70% van de Europese subsidies aan de sector vervroegd uit te kunnen betalen. Volgens de laatste gegevens van de vakbond voor kleine landbouwers en veehouders (UPA) is dit jaar het slechtste jaar sinds 1992. De droogte verwoest volgens hen de 'campo' en de totale verliezen lopen op tot 2 miljard euro. De Spaanse graanschuur, die voornamelijk bestaat uit de twee regio's Castilia y León en Castilia La Mancha, levert nauwelijks 5 miljoen ton graan ten opzichte van de 12,4 miljoen ton van vorig jaar. De UPA verzoekt de autoriteiten dan ook om extra hulp, want de maatregelen tot nu toe zijn beperkt tot een uitstel van het betalen van de sociale zekerheidspremies en kredietverstrekking tegen 0 procent rente. Directe maatregelen zijn nodig.

Campagne voor schonere stranden


ALICANTE – De gemeente Alicante is, aan het begin van het hoogseizoen, een campagne begonnen om de medewer­king te vragen van de strandganger bij het schoonhouden van de stranden.De gemeente besteedt per jaar bijna achthonderdduizend euro aan het verwij­deren van blikjes, flesjes, plastic tasjes, sigarettenpeuken en ander afval dat de strandgangers achterlaten na hun bezoek. Dit bedrag zou aanmerkelijk verminderd kunnen worden als de mensen ‘heropgevoed’ zouden kunnen worden en hun eigen afval weer mee naar huis zouden nemen of het toch minstens in de vuilnisbakken zouden deponeren. Vooral bij sigarettenpeuken blijkt het echter moei­lijk te zijn de mensen duidelijk te maken dat ze die niet in het zand moeten achterlaten. Er worden alleen in Alicante vijf kilo peuken per dag opgeruimd door de schoonmaak­diensten. De gemeente deelt deze dagen kleine draagbare asbakjes uit aan de stranden. Ook is er een informatiecampagne gestart waaraan ook de hotels deelnemen. En er komen extra controles op de stranden ,met boetes die kunnen oplopen tot 210 euro als mensen betrapt worden op het achterlaten van afval.

Toeristische politie in Alicante


ALICANTE – De stad Alicante voegde afgelopen en deze week 53 tijdelijke agenten aan haar korps toe.Deze agenten gaan de zogenaamde ‘toeristenpolitie’ vormen, ze patrouilleren op de locaties waar de meeste toeristen komen en op de stranden. 24 agenten worden ingezet om te controleren of er op de stranden illegale verkoop plaatsvindt, of dat diefstal of andere problemen de aanwezigheid van een agent behoeven. De andere 29 agenten worden verdeeld over de Explanada, de boulevard van het Postiguetstrand, het busstation en de straten van het centrum. De burgemeester van Alicante, Gabriel Echávarri, zei dat hij het liefst gedurende het hele jaar meer politie op de been zou zien maar dat daar het budget voor ontbreekt. Maar in deze extra drukke zomermaanden is het in elk geval gelukt om meer agenten te contracteren in de hoop dat dat bijdraagt tot een gevoel van veiligheid bij de toerist.

Extra brandweer-kazerne voor noodgevallen


MARINA ALTA – Sinds afgelopen week telt de gemeente Benissa een nieuwe brandweerkazerne.Deze hulpkazerne is in eerst instantie bedoeld voor noodgevallen, als er bosbrand mocht uitbreken in de Marina Alta en de aanwezigheid van meer brandweermannen en materieel wordt geëist. De bouw van de kazerne heeft 1,3 miljoen euro gekost, betaald uit de provinciale kas. Er gaan in eerste instantie vijf brandweermannen aan het werk. In een later stadium wordt dat aantal uitgebreid naar dertig. In de eerste periode zal de kazerne van 10.00 tot 22.00 uur diensten verlenen in de Marina Alta, later wordt dat uitgebreid tot 24 uur.

Armada-schip uit haven verwijderd


ALICANTE – Wie deze dagen in de haven van Alicante komt, ziet dat er een vreemde, lege ruimte is tussen de Explanada en het casino.De replica van het vlaggenschap van de Armada, de Santísima Trinidad, is afgelopen week weggehaald van de opvallende plek waar ze sinds 2011 lag. Omdat het schip technische problemen vertoonde en de gemeente, de haven en de eigenaren het niet eens werden over contractverlenging, werd het schip vorige week weggetakeld, zeer tot ongenoegen van de eigenaars, die het schip onlangs van binnen hadden verbouwd en die er een gastrobar van wilden maken. Duikers van de havenautoriteiten hadden echter opgemerkt dat het schip niet aan de technische eisen voldeed en een lek had dat gerepareerd moest worden. De gemeente had al eerder laten weten dat ze de haven een ander uiterlijk wilde geven: eerst werd de façade van het casino minder kleurig gemaakt en als volgende stap moesten de ouderwetse draaimolen en het Armada-schip verdwijnen.

Lange files op drukste stukje van N-332


TORREVIEJA – Al vele jaren ligt het project om een deel van de N-332 in de gemeente Torrevieja vierbaans te maken op tafel, maar door geldgebrek en vooral bureaucratische beslommeringen ligt het project nog altijd op tafel en is Torrevieja geen stap dichter bij die vierbaansweg gekomen.En dat betekent dat, nu het hoogseizoen weer begonnen is, er zich dagelijks files vormen op dit traject. De files bereikten in het eerste weekend van juli zelfs een lengte van zes kilometer in de richting Cartagena en drie kilometer in de richting Alicante. Het was gedurende vele uren een tijdrovende kwestie om Torrevieja in te rijden, want ook de toegangswegen waren helemaal geblokkeerd. Volgens metingen maken dagelijks 40.000 motorvoertuigen gebruik van het betreffende traject, meer dan op veel trajecten op de snelweg en 6.700 meer dan tien jaar geleden op het hetzelfde traject. Het project om de weg vierbaans te maken is de laatste jaren echter heen en weer geschoven van het landelijk Ministerie naar het Valenciaans departement van Infrastructuur en weer terug, zonder dat er schot in de zaak kwam. In de afgelopen jaren werden op de weg, waar door het drukke verkeer regelmatig ongelukken gebeuren, veiligheidsmaatregelen genomen, zoals een doorgetrokken lijn en het bijbehorende inhaalverbod. Dat betekent echter wel dat er nog langzamer gereden wordt en het oponthoud voor de automobilist nog groter wordt. Al met al doet de bezoeker van Torrevieja er ook deze zomer goed aan om op tijd van huis te gaan als hij naar of langs Torrevieja moet.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6