Torrevieja moet financiële riem aanhalen


TORREVIEJA – De gemeente Torrevieja zegt zich gedwongen te zien voor volgend jaar de onroerendgoedbelasting (Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI) aanzienlijk te verhogen.De gemeente geeft volgens de regering in Madrid te veel uit. Daarom krijgt de gemeente van bovenaf een bezuiniging opgelegd. Torrevieja denkt dat gedeeltelijk te kunnen opvangen met het verhogen van het percentage waarmee de IBI berekend wordt van 7,5 procent en verder met het terugbrengen van de ge­plande investeringen. De landelijk overheid houdt er geen reke­ning mee dat Torrevieja er de afgelopen jaren in is geslaagd haar schuld bij de banken van 60 miljoen heeft teruggebracht naar 25 miljoen. De gemeente is dan ook erg ontstemd over de bestraffende teksten uit Madrid. Op 22 mei wordt er in de gemeenteraad gestemd over het financiële plan.

Boetes om veiligheid wielrenners te garanderen


ALICANTE– Sinds vorige zomer zijn er in de provincie Alicante vijf wegen aangeduid als ‘veilige fietsroutes’.Het zijn wegen die het binnenland in lopen en die veel door wielrenners gebruikt worden om hun sport te beoefenen. Ze kregen afgelopen jaar extra verkeersborden die de automobilist attenderen op de aanwezigheid van de wielrenners en er vonden op deze wegen ook meer controles door Guardia Civil plaats. Dit nieuwe systeem werd ingevoerd omdat er tussen 2015 en 2017 veel ongelukken waren gebeurd met fietsers en omdat daarbij vijftien dodelijke slachtoffers waren gevallen. De vijf routes zijn: van Fonts de Algar (Callosa) naar de Coll de Rates, Van El Campello via Aigües naar Relleu, van Agost naar de Maigmó, tussen Biar en Villena en tussen Castalla en Ibi. Afgelopen week bezocht een dele­gatie van de Generalidad Valenciana samen met de burgemeester van El Campello één van de vijf routes terwijl de Guardia Civil daar op hetzelfde moment weer bezig was met een controle. De delegatie liet weten dat er sinds afgelopen zomer op alle ‘veilige fietsroutes’ in de Comunidad Valenciana in totaal 978 bekeuringen werden uitgedeeld aan automobilisten. Meer dan tweederde van de bekeuringen betrof snelheidsovertredingen, honderd mensen kregen een bekeuring wegens alcoholgebruik en er werden 41 drugsgebruikers beboet. In de hele Comunidad Valenciana gebeurden er sinds het invoeren van de beschermde fietsroutes 141 ongelukken waarbij fietsers betrokken waren, maar slechts 3 daarvan vonden plaats op de genoemde vijf routes, die zeer populair zijn bij wielrenners. Er vielen geen dodelijke slachtoffers.Werkzaamheden op komst aan spoorbrug El CampelloEL CAMPELLO – Iedereen die wel eens gebruik maakt van de smalspoortrein tussen Denia en Alicante, weet dat dit spoor al enkele jaren onderhevig is aan een grondige modernisering en dat er daarom regelmatig stukken zijn die tijdelijk niet berijdbaar zijn voor de treinen. Het spoor, de bruggen, de bovenleidingen en ook de stations worden aangepast aan de nieuwe treinen. In september van dit jaar zal de spoorbrug over de Barranco d’Aigües, ten noorden van El Campello, aan de beurt zijn voor de opknapbeurt en dit traject zal dan minimaal drie weken gestremd zijn. Er zullen echter bussen worden ingezet die het traject tussen El Campello en La Vila Joiosa overnemen. De spoorbrug over de Barranco d’Aigües dateert uit 1914.

Spaanse nieuws-


lezers in protestMADRID – Spaanse nieuwslezers van de publieke omroep RTVE protesteren tegen politieke inmenging die naar hun zeggen de Spaanse persvrijheid bedreigt.De protesten van redacteuren en journalisten van de publieke omroep zijn al twee weken aan de gang. Doordat de politiek een grote vinger in de pap heeft bij het aan­wijzen van het bestuur van de omroep, zitten daar allemaal conservatieve figuren die het nieuws manipuleren. Voorbeelden daarvan werden wereldkundig gemaakt onder de hashtag #AsiSeManipula die werd bedacht door de Mujeres de RTVE, het protest werd geïnitieerd door de vrouwelijke werknemers van de staatsomroep. Regeringsgezinde bestuurders van de omroep censureren letterlijk programma's die kritisch over hun regeringsleden berich­ten. Dit terwijl de omroep volledig met belastinggeld wordt gefinancierd. De conservatieven zorgen in de ogen van de medewerkers voor de dood van onpartijdig nieuws, terwijl dat een noodzakelijk ingrediënt is voor een goed functionerende democratie. Men eist eveneens het aftreden van de voorzitter van de omroep, José Antonio Sánchez. Vorige week nam een redacteur ontslag nadat een door haar gemaakte video niet werd uitgezonden. Hierin bracht zij een partijlid van de Partido Popular in beeld die demonstrerende gepensioneerden uitschold. In een verkla­ring zeggen de protesterende redactieleden: 'Werknemers van RTVE dragen zwarte kleding uit protest tegen de parlementaire impasse die een eerlijke publieke aanbesteding om de RTVE te leiden in de weg staat en waarmee het professionele oordeel van de zender weer hersteld kan worden. De strijd die tot doel heeft dat RTVE diverse, kwalitatieve en onafhankelijke informatie kan bieden baart ons allen zorgen'.Huren blijven stijgenSPANJE – De huurprijzen van woningen in heel Spanje en ook in de provincie Alicante zijn al enige tijd onderhevig aan een flinke stijging.Volgens recente gegevens van de firma Fotocasa stegen de gemiddelde huurprijzen in de afgelopen twaalf maanden met 6,2 procent in heel Spanje en met 9,5 procent in de Comunidad Valenciana. De deelstaat Valencia is daarmee na Madrid (9,6 procent) de zone waar de prijzen het meest stijgen. Aangezien in dezelfde twaalf maanden het gemiddelde inkomen van de Spanjaard maar met een half procent steeg, wordt het voor een steeds grotere groep mensen heel lastig om een huurhuis te kunnen betalen. In toeristische streken is het probleem nog groter omdat daar veel huizen verhuurd worden aan toeristen, die meer te besteden hebben. De huren stijgen vooral omdat er weinig huurwoningen beschikbaar zijn. Er is in de laatste tien jaar door de economische crisis weinig bijgebouwd en veel woningen die beschikbaar komt voor huur, zijn al binnen een paar dagen weg.

Oppositie Calp in het geweer tegen regelgeving campers


CALP – In Calp heeft de oppositiepartij PSOE een pleidooi opgesteld dat ingaat tegen de nieuwe regelgeving betreffende campers.De regerende PP keurde onlangs een nieuwe gemeenteverordening goed waarin staat dat campers en soortgelijke voertui­gen nergens in de gemeente mogen par­keren, behalve ‘op het door de gemeente daarvoor aangewezen terrein’. Maar volgens de PSOE heeft de gemeente tot op heden verzuimd een dergelijk terrein aan te wijzen en geschikt te maken en kunnen de campers dus nergens terecht. Daarmee wordt Calp een ‘vijandelijke zone’ voor campers en dat is negatief voor het toerisme, aldus de PSOE, die snel een oplossing eist voor dit probleem.

Denia haalt buizen met asbest uit grond


DENIA – Veel inwoners van Denia beklagen zich er al enige tijd over dat er zoveel straten opgebroken zijn en dat de overlast van die werkzaamheden groot is. De gemeente Denia benadrukt echter dat deze werkzaamheden nodig zijn. In veel straten van het centrum worden ondergrondse buizen vervangen door nieuwe. Dit is nodig omdat de buizen oud zijn maar vooral omdat ze amiant bevatten, een fijn soort asbest. De werknemers die met de taak belast zijn om de buizen te vervangen, hebben speciale pakken aan en maskers op om de schadelijke stof te verwijderen. De klus, die onder meer plaatsvindt in de Calle La Mar en de Calle Colón, wordt ook benut voor het opknappen van de straten. Sommige straten worden binnenkort voetgangersgebied.

Villa laat afvalwater in zee stromen


JÁVEA – Het is bekend dat veel villa’s in Spaanse buitengebieden nog altijd niet zijn aangesloten op de riolering en gebruik maken van een septic tank.Dat vervuilt de grond maar de schade aan de natuur blijft relatief beperkt. Erger wordt het als villa’s hun afvalwater direct in zee laten wegstromen. In Jávea werd afgelopen week een dergelijk geval ontdekt. Een villa die al jaren vlakbij de Cala Granadella in deze gemeente staat, stort haar afvalwater gewoon van een klif af, zodat de uitwerpselen en het rioolwater in de zee plonsen. De gemeente kwam het geval op het spoor door de stank die er van de buis af komt, die het water over de rotsen werpt. Het betreft een villa waarvan ook de afscheidingsmuur zich in slechte staat be­vindt en waar al een paar maal stenen naar beneden zijn gevallen. De gemeente stelt een onderzoek in.

1 - 2 - 3 - 4 - 5