Marmereend uitgezet in El Hondo


ELCHE – Onder het oog van enkele politici werden afgelopen week twaalf exemplaren van de marmereend uitgezet in het natuurpark El Hondo.El Hondo is jaren één van de weinige gebieden in het zuidoosten van Spanje waar de marmereend voorkomt maar het aantal gaat achteruit. Daarom is een twaalftal in gevangenschap grootgebrachte eenden uitgezet, in de hoop dat deze El Hondo als hun leefgebied zullen kiezen. De marmereend is een met uitsterven bedreigde diersoort die op de internationale rode lijst staat.

Directielid hotel filmde personeel op toilet


ALICANTE – Voor de rechtbank van Alicante werd een directielid van een hotel in deze stad afgelopen week ver­oordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf en een schadevergoeding van negenduizend euro voor het filmen van twee personeelsleden in het toilet.De man werkte als hoofd personeelszaken in het hotel toen hij in 2015 een camera installeerde in het toilet dat hij deelde met de twee vrouwen die op kantoor werkten. De camera was zo geïnstalleerd dat de vrouwen gefilmd werden als ze hun behoeftes deden. Na een maand ontdekte één van de vrouwen de camera. Ze moest met een zenuwinzinking worden behandeld toen ze doorkreeg dat zij en haar collega gedurende vier weken waren gefilmd. Na de aanklacht tegen de personeelschef hield deze eerst vol dat de camera was geïnstalleerd wegens veiligheidsredenen maar tijdens de rechtszaak afgelopen week bekende hij schuld. Omdat de man nooit eerder in aanraking was geweest met justitie zal hij niet de gevangenis ingaan. De boete moet hij wel betalen.

Lot burgemeester San Fulgencio afhankelijk van hoger beroep


SAN FULGENCIO – Hoewel de burgemeester van San Fulgencio, Carlos Hidalgo, onlangs door de rechtbank schuldig werd bevonden aan machtsmisbruik en onregelmatigheden bij het organiseren van de sport in de gemeente, blijft hij voorlopig gewoon op zijn post zitten.Hildalgo is veroordeeld tot het acht jaar niet uitoefenen van een publiek ambt maar omdat hij direct in beroep ging, kan hij voorlopig aanblijven. Ook de wethouder van Sportzaken is schuldig bevonden aan dezelfde onregelmatigheden. De rechter acht bewezen dat er tussen 2011 en 2014 vreemde dingen gebeurden in San Fulgencio. Bij het aantreden van Hildalgo en de wethouder van Sportzaken in 2011 werd het bestaande contract van een bedrijf dat de sport verzorgde van de gemeentelijke scholen ontbonden. In plaats daarvan werd een sportclub opgericht met gemeentegeld door mensen die nauw verwant waren aan de regering en deze club ontving gemeentesubsidie. Hildalgo is inmiddels uit zijn partij PP gezet vanwege de hele gang van zaken maar hij weigert op te stappen, ondanks het feit dat ook de bevolking al diverse malen heeft laten weten dat ze vindt dat hij moet opstappen. De vraag is nu hoe lang het hoger beroep op zich laat wachten.

Duizenden larven van zeldzame schep gesignaleerd


CALP – In en aan de visvijvers die voor de kust van Calp drijven zijn onlangs duizenden larven gesignaleerd die volgens technici kunnen uitgroeien tot zeldzame steekmosselen.De technici van het bedrijf dat de vis­vijvers exploiteert, Grupo Andromeda Ibérica, hebben contact opgenomen met het onderzoeksinstituut van de Universiteit van Valencia om erachter te komen of het larven zijn van de Pinna nobilis en/of de Pinna rudis, twee soorten zeldzame steekmosselen. Vooral de Pinna nobilis, de grote steekmossel, wordt met uitsterven bedreigd, het is een schelp die wel 80 cm lang kan worden en die daarom veel door duikers als souvenir van de zeebodem wordt meegenomen. Ook de vervuiling heeft ervoor gezorgd dat deze soort steeds minder voorkomt. De kabels waarmee de visvijvers op hun plaats blijven, zijn de laatste jaren vervangen door een ander materiaal en naar het lijkt vinden de larven van de steekmossels die nieuwe kabels een ideale locatie om zich aan vast te hechten tijdens de groei. De firma Grupo Andromeda Ibérica heeft totale medewerking toegezegd om de larven onaangetast te laten en de steekmosselen, eenmaal ontwikkeld, in zee vrij te laten.

Informatieve tekst bij bijzonder uurwerk


ORIHUELA – Het bijzondere uurwerk dat tegenwoordig op de Plaza de la Centuria Romana in het centrum van Orihuela prijkt en ooit de tijd aangaf op het oude stadhuis, is sinds afgelopen week voorzien van een informatiepaneel, dat de geschiedenis van deze negentiende-eeuwse klok vertelt, vanaf het moment dat ze werd gefabriceerd tot het moment dat ze werd verplaatst naar de huidige locatie.Het informatiebord is verlicht en de omgeving is opgeluisterd met muurschilderingen van uurwerken.

Parkeren beter gereguleerd onder Cabo de Santa Pola


SANTA POLA – Aan de voet van de Cabo de Santa Pola liggen enkele kleine strandjes die populair zijn bij zon-en zeezoekers.Ook ligt er het hondenstrand van Santa Pola, dat elk jaar meer bezoekers trekt. Omdat al deze bezoekers veel schade aanrichten aan de natuur als ze zo maar ergens langs de weg of op een braakliggend stuk grond parkeren, is de gemeente Santa Pola deze weken bezig de parkeerruimte bij deze stranden beter te reguleren. Langs de smalle asfaltweg die langs de hele kust van het noorden van Santa Pola loopt, wordt de berm opgehoogd zodat auto’s er niet gemakkelijk vanaf kunnen rijden, de natuur in. Bij het hondenstrand is bovendien een groot parkeerterrein gecreëerd en ook bij de Cala de la Ermita zal een ruimer parkeerterrein worden gemaakt. Ondertussen worden alle illegale en in de loop der jaren ontstane parkeerruimten ontoegankelijk gemaakt en er is een plan om deze terreinen te herbeplanten met autochtone bomen en strui­ken.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6